Double degree pro studenty Mezinárodního obchodu na Jean Moulin Lyon 3 University a University of Vaasa

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod na studium v rámci tzv. „programu double degree“.

Jde o dvě volná místa na Jean Moulin Lyon 3 University (Francie) a dvě místa na University of Vaasa (Finsko).

Podstatou programu je absolvování první poloviny studia na VŠE v Praze a druhé poloviny na partnerské škole v zahraničí s tím, že úspěšní absolventi nakonec obdrží diplom o získání magisterského vzdělání na obou školách.

Bližší informace poskytne osobně proděkan pro zahraničí a finance doc. Josef Taušer.

Přihlášky do výběrového řízení jsou přijímány pouze elektronicky na e-mailové adrese tauser@vse.cz do 30. 4. 2024.

Přihlášku tvoří:

  • příslušná e-mailové zpráva s vyjádřeným zájmem o účast v programu na vybrané škole
  • motivační dopis v rozsahu max. 3 strany A4, který je přílohou zprávy.

Kritériem pro výběr bude rovněž dosavadní průběh studia získaný ze studijní evidence.

Výsledky výběrového řízení budou sděleny účastníkům elektronicky do 15. 5. 2024.

Double degree pro studenty Mezinárodního obchodu na Jean Moulin Lyon 3 University a University of Vaasa
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: