Akademici z FMV získali Cenu rektora za prestižní publikaci ve třech kategoriích

V tomto týdnu byly vyhlášeny výsledky Ceny rektora za prestižní publikaci. Ocenění se uděluje za publikace, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu Vysoké školy ekonomické v Praze. Návhry projednává grémium proděkanů pro vědu a výzkum a předkládá návrh na ocenění rektorovi.

FMV získala ocenění ve všech třech kategoriích – knižní publikace, článek a vědecká publikační činnost studentů doktorského studia!

Cena rektora za prestižní publikaci

Smaranda Pantea, Ph.D.

Smaranda Pantea, Ph.D.

Kategorie Článek, 1. místo

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, Mezinárodní výzkumné centrum

Název článku: Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both?
Časopis: Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal, 2022; AIS 1,601
ISSN 1573-0913/0921-898X

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

Kategorie Článek, 3. místo

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, Mezinárodní výzkumné centrum

Název článku: By Force of Confidence
Časopis: European Economic Review, 2022; AIS 1,942
ISSN 2695-0820

doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Kategorie Knižní publikace, 3. místo

Katedra mezinárodních studií a diplomacie, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Publikace: Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities
Nakladatelství Routledge, 2021
ISBN 9780367863210

Mgr. Nikola Adamovská, Ing. Michaela Zemanová, Mgr. Bilal Bahadir Karaca

Mgr. Nikola Adamovská, Ing. Michaela Zemanová, Mgr. Bilal Bahadir Karaca

Kategorie Vědecká publikační činnost studentů doktorského studia, 2. místo

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Název článku: The way out of a crisis? the role of cities in Europeanization: a study of Thessaloniki city diplomacy
Název časopisu: Southeast European and Black Sea Studies, 2022; AIS 1,294
ISSN 1468-3857 (print) 1743-9639 (el)

Celkové výsledky naleznete na webu Vědy a výzkumu VŠE nebo intranetu pro zaměstnance VŠE.