Trojnásobná výhra Lucie Csajkové v soutěži ESOP

Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. Soutěž ESOP je vyhlášena pro seminární, bakalářské a diplomové práce a uděluje se každoročně za nejlepší fakultní práci.

Ing. Lucia Csajková, absolventka studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie s vedlejší specializací Rozvojová studia, byla již potřetí laureátkou ceny ESOP.  Lucia, která nyní působí ve svých rodných Košicích, mj. v občanském sdružení Klíma Ťa potrebuje, vyhrála soutěž ESOP ve všech třech kategoriích.

V rámci kategorie diplomová práce byla Lucia Csajková oceněna za práci s tématikou „Mesto ako globálny aktér: prípadová štúdia ELA v Bratislave“. Tato práce se zabývá současným stavem využití prostředků městské diplomacie Bratislavy s ohledem na agendu Evropského orgánu práce (ELA) a dále identifikuje možné globální příležitosti pro hlavní město ve spojitosti s hostováním této decentralizované agentury EU. Z výsledků kvalitativního výzkumu vyplývá, že Bratislava ve své městské diplomacii agendu ELA přímo nereflektuje, navzdory tomu, že prostor pro zakomponování tématu vyslaných pracovníků existuje hlavně v souvislosti s existujícími bilaterálními a multilaterálními dohodami, působením v městských sítích, mezinárodní advokacií města, jako i pořádání a účast na mezinárodních událostech.

Cenu ESOP v kategorii seminární práce na téma “Teória súladu s medzinárodnými normami: Plánovaný vnútroštátne stanovený príspevok Indie” získala Lucia Csajková v roce 2020. Práce zkoumá behaviorální soulad mezinárodních norem v případě Plánovaných vnitrostátních stanovených příspěvků Indie (INDC) pro dodržování cílů stanovených Pařížskou dohodou. Cílem bylo zjistit zda Indie jednala v behaviorálním souladu s mezinárodními normami vyplývajících z Pařížské dohody. Podle použité kvalitativní analýzy bylo zjištěno, že Indie nekonala podle doporučeného behaviorálního přístupu v souladu s mezinárodními normami, jelikož se nepodařilo splnit ani jedno z doporučených opatření.

Bakalářská práce Lucie Csajkové na téma “Environmentálna politika USA: prípadová štúdia” získala cenu ESOP za nejlepší fakultní práci v roce 2019 a analyzuje enviromentální politiku USA během administrativ Baracka Obamy a Donalda Trumpa s ohledem na znaky unilateralismu, bilateralismu a multilateralismu. Kvalitativní analýza prokázala, že ani jeden ze zkoumaných aktérů nejednal v rámci enviromentální politiky explicitně unilaterálně, bilaterálně a multilaterálně, oba aktéři inklinovali k určitému druhu jednání – Barack Obama k multilateralismu a Donald Trump k unilateralismu.

Trojnásobná výhra Lucie Csajkové v soutěži ESOP