Studentka Štěpánka Servusová z FMV byla úspěšná v soutěži #AmbassadorForADay pořádané velvyslanectvími Velké Británie, Kanady a USA

„#AmbassadorForADay je soutěž spjatá s mezinárodním dnem žen, která má inspirovat mladé studentky ke kariéře v diplomacii či politice. Za úkol bylo napsat esej, která se věnovala tématu žen v mezinárodní politice, proč je jejich role v politice důležitá a jak můžou ženy při řešení důležitých témat přispět. Každá ze zúčastněných ambasád (USA, Kanada a Velká Británie) si poté vybrala svou vítězku, která strávila den na jejich ambasádě. Jelikož ale soutěž organizovaly všechny tři ambasády společně, všechny tři vítězky jsme následně měly možnost se podívat na všechny ambasády a den jsme víceméně strávily společně. O akci informují ambasády na svých webových stránkách či sociálních sítích, uvádí svou zkušenost studentka navazujícího magisterského programu Mezinárodní obchod Bc. Štěpánka Servusová.

Jak vypadal program?

  • setkání s velvyslancem Velké Británie v Praze, Nickem Archerem
  • schůzka se skupinou britských učitelů a s Petrem Torakem, kde se debatovalo o vzdělávání romských dětí vUK
  • okolo 11 hodiny přesun i s panem velvyslancem do Poslanecké sněmovny, kde bylo setkání i s dalšími výherkyněmi, které byly vybrány americkou a kanadskou ambasádou
  • v PS – debata o roli žen v  politice s Klárou Kocmanovou, která se s účastnicemi podělila o její zkušenosti a zážitky, zároveň došlo i na diskusi o obsahu výherních esejí 
  • kolem 13 hodiny – přesun na kanadskou ambasádu, kde účastnice čekal oběd s velvyslanci a také místopředsedkyní Poslanecké sněmovny, Olgou Richterovou – debata u oběda se týkala například role sociálních sítí v politice, ale také došlo na závažnější témata, jako například situace na Ukrajině
  • po obědě – přesun zpět na britskou ambasádu – prohlídka samotné ambasády a zahrady
  • účast na workshopu od AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), který se věnoval působení žen političek na sociálních sítích – poté přesun na americkou ambasádu
  • večerní garden party  gloriet Americké ambasády
  • setkání s dalšími ženami aktivními v zahraniční politice a také se všemi, kteří se na celém dni podíleli a zajišťovali jeho hladký průběh

 

Studentka Štěpánka Servusová z FMV byla úspěšná v soutěži #AmbassadorForADay pořádané velvyslanectvími Velké Británie, Kanady a USA