Studenti a akademici zvolili členy Akademického senátu FMV pro období 2020 – 2023

Akademičtí pracovníci a studenti fakulty zvolili členy Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze pro funkční období 24. 9. 2020 – 23. 9. 2023. Volby se konaly ve středu 23. 9. 2020, od 10:00 do 16:00 na VŠE na Žižkově.

Volební komise byla ve složení: Ing. Jiří Sejkora, Ph.D., Ing.Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D., PaeDr. Jarmila Kroupová, Mgr. Barbora Kociánová a PhDr. Dana Drmlová

Zvolenými senátory se stali:

Akademičtí pracovníci: Jiránková Martina, Stuchlíková Zuzana, Čapková Halka, Češková Alena, Dubský Zbyněk, Pošvicová Zdena, Olšanová Květa, Průša Přemysl, Moravec Tomáš, Přikryl Pavel, Kalousková Lenka, Kovářová Dominika

Studenti: Smékalová Tereza, Svatoň Martin, Demyanchuk Marta, Neuschl Ondřej, Stehlíková Jana, Kopecký Jan-Jakub

Akademický senát fakulty na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy, schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty, usnáší se o návrhu na jmenování děkana a schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.

Protokol o průběhu voleb najdete na intranetu FMV.

Studenti a akademici zvolili členy Akademického senátu FMV pro období 2020 – 2023