Silnější Evropa, stabilizace cen a digitální budoucnost. Pusťte si záznam z FIR Annual Conference 2022: Repowering Europe!

V úterý 11. října proběhla na FMV, již tradičně, výroční konference s názvem FIR Annual Conference. Tentokrát bylo jejím hlavním tématem posílení Evropy: “Repowering Europe”. 

Jako každý rok, konference probíhala formou panelové diskuze publika s významnými tvářemi mezinárodního světa společností i předními představiteli státní správy. Nabitý program zahájil děkan FMV Josef Taušer, který po svém úvodu předal slovo moderátorům akce, panu doktoru Jarolímu Antalovi, který komentoval první část debaty, a prorektorovi VŠE Pavlu Hnátovi, který uváděl diskuzi, která následovala po přestávce. Jak název konference napovídá, celou akci spojovalo téma probíhající energetické krize ve světě v důsledku války na území Ukrajiny. V druhé části programu se hosté snažili zodpovědět otázku evropské budoucnosti v reakci na současné dění nejen v rámci jejích hranic. 

Pozvání na letošní ročník konference přijala Ditte Juul Jorgensen (Generální ředitelka pro energetiku, Evropská komise), Marek Havrda (Náměstek ministra, Ministerstvo pro záležitosti EU), Tomáš Pirkl (Vedoucí bruselského zastoupení, Skupina ČEZ) a Martin Záklasník (Člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Aspen Institute CE), kteří se v první části diskuze věnovali převážně problematice energetické krize. Paní Jorgensen poukázala na fakt, že nám události posledních dní potvrdily, jak je důležité nebýt závislí na plynu z velké části pouze od jednoho dodavatele – Ruska. Klíčem k překonání současné krize je, nejen podle ní, stabilizovat ceny na trhu, snížit naši spotřebu o nepotřebné výdaje a obrátit svou pozornost na budování vztahů s ostatními státy bohaté na nerostné suroviny – Norsko, USA, Egypt – a diverzifikovat tak evropský příjem energií. 

Podle dalších hostů by zároveň měly vzrůst nároky na rychlé zavedení získávání energie z obnovitelných zdrojů. Marek Havrda navíc dodává, že k současné situaci nepomohly ani utlumené investice během celosvětové pandemie, která jí předcházela a v mnoha částech světa se ekonomiky nestihly zotavit z jejích dopadů. Pan Havrda je toho názoru, že s řešením energetické krize by měl pomoci právě mezinárodní obchod.  

Pánové Martin Záklasník a Tomáš Pirkl navíc vyzdvihli problém nedostatku likvidity v ekonomice a nutnost co nejrychleji stabilizovat ceny na trhu. Všichni panelisté se shodli, že inflace už tak tíživou situaci dělá pro širokou veřejnost ještě závažnější, proto je třeba řešit v první řadě právě jí. Otázkou však zůstává, který způsob by byl pro efektivní monetární operace nejefektivnější. 

Na podobnou otázku došlo i v druhé části diskuze pod vedením prorektora VŠE Pavla Hnáta. Zástupci bankovního sektoru, Marek Mora (Viceguvernér České národní banky), Jochen Schanz (Hlavní ekonom, Evropská investiční banka) a Michaela Bauer (Chief Innovation Officer, členka představenstva, skupina ČSOB), se nevyhnuli ani dotazům na původní mylné předpovědi inflace. Pan Mora ale uvedl, že podobný vývoj cenové hladiny nečekala žádná z centrálních bank ve světě.  

Zbytek druhé části debaty ale částečně od inflace a negativních scénářů upustila a vydala se do blízké, možná o něco pozitivnější, budoucnosti. Budoucnosti ve jménu rozvoje umělé inteligence, pokročilé robotizace a dalších trendů, které v současné době začínají nabývat na vážnosti nejen ve finančním sektoru. Moderátor Pavel Hnát ale poukázal na fakt, že se mnozí lidé digitalizované budoucnosti obávají. Hosté se ale shodli, že na podobné změny všeobecně vnímaných paradigmat a dosud užívaných systémů se už několikrát lidstvo zvládlo úspěšně adaptovat. Internet věcí, umělá inteligence nebo robotizace tak může pro mnohé působit nepředstavitelně, přesto se dá očekávat, že jednou společnosti přinese srovnatelně podstatné zkvalitnění každodenního života, stejně jako průmyslové revoluce v minulosti. 

Všichni pozvaní hosté a speakeři poukázali na komplexitu a provázanost problémů, kterým svět právě čelí. I když každý z nich působí v jiné instituci a vyzdvihuje každou součást krize s různou vážností, na jejím nejvhodnějším řešení se shodnou. Ať už ale začneme od stabilizace cen, oživení investic, snížení spotřeby nebo zelené politiky, jedno je jisté. Krizi čelíme všichni bez rozdílu a porazit ji proto můžeme jedině společně. V silnější Evropě.  

Pusťte si záznam z FIR Annual Conference 2022: Repowering Europe!

Silnější Evropa, stabilizace cen a digitální budoucnost. Pusťte si záznam z FIR Annual Conference 2022: Repowering Europe!