Partnerem FMV se stala společnost Kaufland

Společnost Kaufland Česká republika se stala novým hlavním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Přes Partnerské centrum VŠE uzavřela roční partnerskou smlouvu s univerzitou a navázala užší vztahy s Fakultou mezinárodních vztahů.

Odborníci z praxe působící ve společnosti Kaufland budou díky nové spolupráce navštěvovat kurzy vyučované na FMV se zaměřením na retail a business, aby je tak obohatili o vlastní zkušenosti z praxe. Některé z nich jsou naplánované na následující týdny do konce zimního semestru v rámci kurzu Retail Management. Akce jsou otevřené i studentům, kteří kurz nemají přímo zapsaný v rozvrhu, mohou na ně tedy dorazit i bez přihlášení:

  • Supply chain management (pondělí 7. listopadu od 14:30 v SB305)
  • Sustainability in retail (pondělí 5. prosince od 14:30 v SB305)

Další externisté z Kauflandu zavítají do kurzů Negotiation Skills in Management:

  • Managerial communication in a retail company
    • host: Jörg Bauerčlen představenstva společnosti Kaufland ČR
  • Negotiating terms and conditions between suppliers and the retail company
    • host: Blanka Bogel – vedoucí v oblasti nákupu, Kaufland

Přítomní budou i na semináři z předmětu Retail Business:

  • Retail firm strategy, business model

Partnerství nabídne, kromě přínosu do výuky, spoustu dalších příležitostí pro studenty. Budou moct například psát své závěrečné práce na témata nabízená právě experty ze společnosti Kaufland, které budou řešit aktuální dění ve společnosti nebo analyzovat její aktivity.

Kaufland podporuje rozvoj studentů FMV v rámci Alumni mentoring programu, který spojuje ambiciózní studenty se zkušenými absolventy na 8 měsíců. Díky podpoře může fakulta v rámci Alumni mentoring programu nabídnout svým mentorům a mentees osobnostní tesyt MBTI (GPOP) zdarma a zprostředkovat různé seberozvojové workshopy. Do programu se také v roli mentorky zapojila sama CFo společnosti, Klára Beňačková.

Společnost se stane aktivním partnerem studentského spolku SKOK, který podpoří podle svých aktuálních možností a potřeb spolku.

Fakulta mezinárodních vztahů děkuje a těší se na vzájemnou spolupráci!

K nově uzavřenému partnerství se společností Kaufland Česká republika se vyjádřil vedoucí Partnerského centra Dennis Billík:

Jsem rád, že se nám díky nově nastavené dynamice v oblasti firemního partnerství podařilo uzavřít nového Hlavního partnera pro VŠE, který patří mezi největší obchodní řetězce v České republice. Těším se na spolupráci se společností Kaufland Česká republika a věřím, že naši studenti ocení účast odborníků z praxe ve výuce, ale také plánované eventy organizované ve spolupráci s naší novou partnerskou společností.

Partnerem FMV se stala společnost Kaufland