FMV má dva nové docenty. Vincenzo Merella a Přemysl Průša převzali jmenovací dekrety od rektorky VŠE.

Během jednání Vědecké rady VŠE, která proběhla 23. června 2020, předala rektorka VŠE prof. Hana Machková jmenovací dekrety novým docentům.

doc. Vincenzo Merella, MSc., Ph.D., vědecký pracovník na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
Doc. Vincenzo Merella, MSc., Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Economic Models of Quality Innovation“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 4. března 2020. Byl jmenován docentem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. května 2020.

Doc. Merella od roku 2005 až dosud působí na University of Cagliari. Dále přednášel také na City University of London (2008-2010) a University of St. Gallen (2012). Přednáší jak v bakalářských, tak i magisterských předmětech s přesahem do doktorského studia v oblasti makroekonomie, finančních derivátů a mezinárodního obchodu.

doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., docent katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Chování spotřebitele a trendy na trhu vín v České republice a ve světě“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 4. března 2020. Jmenován docentem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. května 2020.

Doc. Průša vyučuje na katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací od roku 2005 jako asistent, od roku 2009 pak jako odborný asistent. Podílí se na výuce klíčových povinných předmětů Retail Marketing a Retail Management v bakalářském studijním programu Mezinárodní obchod v českém jazyce. Sám pak připravil analogické předměty i v jazyce anglickém tak, aby mohly být jako povinné zavedeny v bakalářském studijním programu International Business v anglickém jazyce.

 

FMV má dva nové docenty. Vincenzo Merella a Přemysl Průša převzali jmenovací dekrety od rektorky VŠE.