Deglobalizace, dodavatelské řetězce a pokovidová politika. Podívejte se na záznam z FIR Annual Conference 2021!

V úterý 5. října se uskutečnila konference pořádaná Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze s názvem FIR Annual Conference 2021: Supply Chains and New Normal after Pandemic. Hlavní diskusní témata tohoto ročníku měla za cíl pokrýt nejzásadnější mezinárodní trendy, které přinesla globální pandemie v posledních dvou letech. Na otázky o průběhu případné restrukturalizace globálních výrobních řetězců, vládních post-covidových opatření a očekávaném ekonomickém vývoji odpovídali významní čeští i zahraniční hosté napříč obory a pracovními pozicemi.

Konferenci zahájil svým proslovem děkan FMV, doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., ve kterém shrnul hlavní problémy, se kterými se svět během celosvětové krize potýkal. Poukázal také na fenomény, které by z dob pandemie mohly přetrvat a tvořit tak novou postpandemickou ekonomickou realitu: Nové pohledy na zahraniční politiku, trendy v oblasti podnikání a logistické změny v rámci dodavatelských řetězců.

Celým večerem provázel přítomné hosty a posluchače moderátor Roman Chlupatý, který vedl interaktivní diskusi se všemi účastníky konference. Otázky prvního panelu se týkaly hlavně fenoménu deglobalizace: Jsme stále ještě svědky vlny ekonomického růstu a internacionalizace, nebo jsme už její vrchol přesáhli? Kdy se vrátí světová ekonomika zpět do normálu? A jak takový normál bude vypadat?

V první část debaty sdílel s posluchači své názory Michal Kořan (Zakladatel a předseda rady Global Arena Research Institute), Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory České republiky) a Beata Javorčik (hlavní ekonomka Evropské banky pro obnovu a rozvoj), která mimo jiné uvedla, že jedním z faktorů, který se zpět na předpandemické hodnoty nedostane, je HDP. „Můžeme očekávat nejrůznější strukturální změny. Tento proces ale chvíli potrvá, než nalezneme novou ekonomickou rovnováhu.“, dodává Beata Javorčik.

Po přestávce následoval druhý panel konference, který se zabýval komplexním tématem dodavatelských řetězců: Jaké nedokonalosti světová pandemie odkryla a jak je můžeme řešit? Martin Jahn (člen představenstva za oblast prodeje a marketingu, Škoda Auto), Sébastien Miroudot (analytik pro obchodní politiku na ředitelství pro obchod a zemědělství, OECD) a Sarbani Bublu Thakar-Weigold (vedoucí programů HumOSCM Lab řízení logistiky, ETH Curych) odpovídali na otázky ohledně strategické suverenity, budoucnosti automobilového průmyslu a důležitosti diverzifikace dodavatelských řetězců, aby se tak předešlo případným budoucím neblahým scénářům, podobným těm, které přinesla covidová krize.

Moderátor udržoval kontakt i s posluchači v hledišti. Jeho otázky typu „Mohou být hlavní dodavatelské řetězce přemístěny do Evropy?“ sloužily jako podklad pro další komentáře hlavních účastníků diskuse.

Přesto, že hosté přijali pozvání na konferenci z celého světa, působí na různých pracovních pozicích napříč obory a občas zastávali lehce odlišné pohledy na věc, všichni se shodli na některých důležitých principech, které by mohly světovou ekonomiku do budoucna utvářet: Akcentovali například důležitost kvalitního vzdělání a nutnost inovací a investicí, které zajistí rychlejší oživení ekonomik. Zdůraznili také fakt, že některé strukturální pocovidové změny jsou nevyhnutelné. Jestli to ale budou právě ony, které zajistí světu lepší budoucnost, to ukáže jen čas.

Zhlédněte videozáznam z FIR Annual Conference 2021!

Deglobalizace, dodavatelské řetězce a pokovidová politika. Podívejte se na záznam z FIR Annual Conference 2021!