Čerstvý absolvent bakalářského studijního programu Mezinárodní obchod David Knorr se účastnil modelu WTO ve Švýcarsku

Model WTO nám doporučila paní doktorka Tereza De Castro na oborovém předmětu Mezinárodní obchod. Pro sledování podobných příležitostí doporučuji ale například i sociální síť LinkedIn.

Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech. Nejprve bylo potřeba zaslat motivační dopis a životopis. Studenti, kteří byli vybráni do druhého kola, měli za úkol napsat odbornou esej týkající se tématu letošní konference,“ uvádí svou účast na modelu WTO čerstvý absolvent bakalářského studijního programu Mezinárodní obchod Bc. David Knorr.

Co je model WTO neboli „MWTO“?

Model WTO je největší simulací jednání Světové obchodní organizace. Mezinárodní konference poskytují budoucím potenciálním pracovníkům u WTO jedinečnou příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži technické aspekty mnohostranného systému obchodování. Od roku 1997 jsou každoročně do Švýcarska zváni studenti z celého světa s různým vzděláním, aby zde debatovali a vyměňovali si názory na nejdůležitější témata související s mezinárodním obchodem. Více informací naleznete přímo na stránkách modelu.

 

Čerstvý absolvent bakalářského studijního programu Mezinárodní obchod David Knorr se účastnil modelu WTO ve Švýcarsku