Centrum evropských studií FMV bylo garantem Národního konventu o EU

Na konci dubna proběhl kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii na téma: Příležitosti pro posílení vztahů Evropské unie a USA po nástupu Bidenovy administrativy.

Centrum evropských studií FMV VŠE bylo odborným garantem tohoto kulatého stolu. Debaty se účastnili zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Podkladový materiál a doporučení vypracovali Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. a Ing. Josef Bič, Ph.D. z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů FMV VŠE.

Hlavní diskuzní okruhy byly:

  1. Může mít transatlantické partnerství globální ambici v oblastech, ve kterých se EU a USA v posledních letech rozcházely?
  2. Lze očekávat, že nastane pozitivní posun v řešení sporů a odstranění uvalených cel ve vzájemném obchodě i dalších problematických oblastech?
  3. Jakým způsobem může transatlantické vztahy EU – USA ovlivnit vlastní politika a autonomní pozice Velké Británie?
  4. Jaké jsou zájmy Česka z hlediska vztahů EU a USA? Jaký je pro Českou republiku potenciál v dalším rozvoji obchodu, bezpečnostní spolupráce, digitálního prostoru a dalších oblastí?

Na základě diskuse vydal Národní konvent o EU hlavní doporučení pro vztahy EU a USA.

Co je Národní konvent o EU?

Hlavní diskuse Národního konventu o EU probíhá v rámci tematicky vymezených kulatých stolů, které odborně zajišťují nezávislé subjekty, vybrané na základě veřejné soutěže. Ke kulatému stolu jsou přizváni mj. zástupci politických stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky, poslanci Evropského parlamentu a poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, byznysu, nevládních organizací zabývajících se daným tématem, sociální partneři, čeští zástupci v institucích EU, akademici či Zastoupení Evropské komise v ČR. Výsledkem jednání kulatého stolu je shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.