Vědecká rada FMV

Zápisy ze zasedání Vědecké rady FMV VŠE v Praze