Studenti se opět propojí s absolventy. FMV zahájila druhý ročník Alumni mentoring programu.

Po úspěšném prvním ročníku pokračuje FMV ve svém novém projektu Alumni mentoring i v akademickém roce 2020/2021. Ambiciózní program na 8 měsíců spojuje zkušené absolventy fakulty, kteří působí v roli mentorů, a studenty nebo mladé absolventy, kteří hledají správný směr, mají zájem o aktivní rozvoj a chtějí zjistit, jak nejlépe uplatnit své schopnosti. V letošním ročníku jsme takto propojili celkem 40 dvojic.

Druhý ročník v číslech

mentorů & mentees jsme spárovali v tomto akademickém roce

mentorů pokračuje z prvního ročníku. Celkem 8 mentorů je v programu nových.

měsíců se budou jednotlivé dvojice scházet v rámci individuálních setkání

hodin trvalo párování dvojic na základě individuálních párovacích dotazníků

Welcome meeting proběhl ve středu 14. října online, kvůli omezení setkávání z důvodu mimořádných opatření. Akci otevřel děkan fakulty doc. Josef Taušer, který poděkoval všem studentům a absolventům a vyzdvihl propojení absolventů s fakultou. Po organizační části pak následovaly workshopy pro mentory a mentees, aby všechny dvojice věděly, do čeho vlastně jdou a co od mentoringového vztahu očekávat.

Workshop pro mentory vedla zkušená mentorka a koučka Monika Kubovcová, která má téměř dvacetileté zkušenosti z vedoucích pozic v jedné z českých bank. Mentory seznámila s best practices mentoringu, pomohla jim s přípravou na první setkání a rozvíjela témata, kterým se mohou s menteem věnovat.

Workshop pro mentees vedl odborník na leadership, koučink a mentoring David Peška, který momentálně působí v jedné z českých spořitelen. Mentees seznámil s průběhem mentoringu, sdílel s nimi témata, kterým se mohou věnovat, a vyzval je k využití příležitosti setkávat se pravidelně se zkušeným absolventem naplno.

Oba speakři jsou členové FMV Alumni Mentoring Advisory Board, která fakultě pomáhá s průběhem celého programu a poskytuje jí zpětnou vazbu na proběhlé aktivity a ročníky.

FMV Alumni Mentoring Advisory Board

Monika Kubovcová

Monika Kubovcová

Absolventka & Mentorka

Od roku 2001 do 2018 pracovala pro českou pobočku banky General Electric a zastávala různé manažerské pozice v oblasti retailového bankovnictví, produktového managementu, marketingu a digitálního bankovnictví. Koučování a mentoringu se věnuje již od roku 2008 a od roku 2019 v této oblasti podniká.

David Peška

David Peška

Absolvent & Mentor

V roce 1998 nastoupil do týmu korporátního bankovnictví v Société Générale. Po dvou letech přešel do Komerční banky, kde působil na různých obchodních a manažerských pozicích. V roce 2008 začal pracovat pro Modrou pyramidu, kde měl mimo jiné na starosti její transformaci a následně působil v roli regionálního ředitele. S touto pozicí se rovněž pojí vznik jeho vášně pro koučování a mentoring, kterým se od té doby aktivně věnuje.

S tímto projektem nám pomáhá:

Studenti se opět propojí s absolventy. FMV zahájila druhý ročník Alumni mentoring programu.