Gaziza Shakhanova z FMV získala za svůj článek prestižní mezinárodní ocenění Ted Jelen Best Journal Article Award

Absolventka doktorského studia na FMV a vědecko-výzkumná pracovnice Katedry mezinárodních studií a diplomacie Gaziza Shakhanova, Ph.D. získala jako spoluautorka za svůj článek prestižní ocenění Ted Jelen Best Journal Article Award of the Religion & Politics Section“ od Americké asociace politických věd.

Jedná se o velmi prestižní mezinárodní ocenění v oblasti vědy a výzkumu se zaměřením na politické vědy. Formální vyhlášení cen proběhne dne 1. září v Los Angeles v USA, po kterém bude následovat recepce.

Článek s názvem „The Patriotic Turn in Russia: Political Convergence of the Russian Orthodox Church and the State“ byl publikován ve vědeckém časopise Politics & Religion v roce 2022.

Článek Shakhanové a Kratochvíla se věcnými a inovativními způsoby zabývá velkými koncepty a propojuje politiku ruské pravoslavné církve s významnými otázkami o státu, vzestupu náboženského nacionalismu, postsekularismu a militarizaci náboženského diskurzu. Článek obratně využívá směs kvalitativních a kvantitativních dat k vytvoření konceptů o politické teologii a akcích ROC. Přijímají přitom jednu z nejdůležitějších, ale obtížných výzkumných otázek v této podoblasti a ve své analýze se chopí příležitosti.

Michael Driessen, Joel Day, and Rebecca Glaizer – komise pro ocenění
Gaziza Shakhanova, Ph.D.

Gaziza Shakhanova, Ph.D.

Gaziza Shakhanova získala titul Ph.D. v roce 2020 na Fakultě mezinárodních vztahů, Vysoké školy ekonomické v Praze. Před tím pracovala pro řadu kazašských ministerstev a státních organizací. Mezi její výzkumné zájmy patří rusko-středoasijský region a postkoloniální studie Ruska a Kazachstánu. Mezi její publikace patří práce v prestižních recenzovaných časopisech Politics and Religion, Journal of Current Chinese Affairs a Problems of Post-Communism.

Gaziza Shakhanova z FMV získala za svůj článek prestižní mezinárodní ocenění Ted Jelen Best Journal Article Award