Rozvojová studia

V současnosti, kdy si lidstvo v průměru užívá bezprecedentní životní úroveň, na této planetě stále trpí stovky milionů lidí v extrémní chudobě. Mnozí další jsou sice nad hranicí extrémní chudoby, ale jejich životní standard a možnosti realizace jsou přesto zoufale nízké. Právě na tyto lidi, kteří od narození čelí obrovským výzvám, jež jim blokují naprostou většinu možností k sociální mobilitě, se zaměřují Rozvojová studia.

Specializace pokrývá skrze čtyři povinné kurzy čtyři hlavní dimenze problematiky: hospodářskou politiku („makro“ pohled na obchodní, fiskální a další politiky včetně managementu přírodního bohatství, ochrany přírody aj.), život v chudobě („mikro“ pohled na důvody, proč se chudí lidé někdy rozhodují zdánlivě iracionálně, např. při rozhodování o zdravotní péči apod.), instituce (od zákonů přes kulturu až po náboženství) a politické problémy (konflikty, mezinárodní vztahy, politika). 

Proč studovat Rozvojová studia?

  1. Lépe pochopíte, proč jsou některé země bohaté a jiné chudé, které hlavní faktory o tom rozhodují, jak by měly vypadat hlavní principy správné hospodářské politiky rozvojových zemí a proč je tak těžké je implementovat.

  2. Rozvinete své schopnosti empatie, kritického myšlení a kreativity, protože řada problémů rozvojového světa není řešitelná a vlastně ani pochopitelná běžnými způsoby a postupy, kterými jsme v Evropě zvyklí nad problémy přemýšlet a řešit je.  

  3. Získáte background pro práci, jejíž náplň je smysluplná, protože mění životy k lepšímu a někdy je dokonce i zachraňuje. A pokud cítíte, že kolem sebe nevidíte dost empatických lidí, na Rozvojových studiích mezi svými spolužáky určitě takové najdete, stejně jako v budoucím povolání. 

Předměty vedlejší specializace 

Název předmětu Ident Počet kreditů
Rozvojová ekonomika 2SE503 6
Institucionální ekonomie pro rozvoj 2SE505 6
Ekonomie nerovnosti a chudoby 2SE506 6
Politické problémy rozvojových zemí 2SE509 6
Název předmětu Ident Počet kreditů
Asie v mezinárodních vztazích – anglicky 2SM411 6
Rozvojová spolupráce a management projektů 2SE504 6
Čína v mezinárodní politice a diplomacii – anglicky 2SM558 6
Islámský region v mezinárodních vztazích 2SE410 6

Uplatnění absolventů

  • neziskový sektor (např. Člověk v tísni, Charita) 
  • veřejná správa se zaměřením na rozvojovou spolupráci (např. MZV, Česká rozvojová agentura), mezinárodní organizace se zaměřením na rozvoj (např. World Bank, UN) 
  • soukromý sektor – firmy expandující na trhy rozvojových zemí a firmy zapojující se do projektů rozvojové spolupráce skrze tzv. blended finance, akademický sektor – věda, pedagogika, osvětová činnost 

Co říkají absolventi?

Anna Kucharčíková

Regional Administrative Officer for Asia
Člověk v tísni

Vedlejší specializace Rozvojová studia byla bezpochyby mojí oblíbenou částí celého studia na Vysoké škole ekonomické. Vedlejší specializaci bych doporučila úplně každému, koho zajímají země především v Africe a Asii a chce se dozvědět více o tom, jak fungují, ale zároveň i tomu, komu není okolní svět lhostejný a ví, že normální je pomáhat.

Lucie Marková

Projektová manažerka, Humanitární a rozvojová sekce
Člověk v tísni

Vedlejší specializaci jsem si vybírala podle tématu, které mě zajímalo a do budoucna jsem se mu chtěla věnovat – humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Rozvojová studia předčila moje očekávání. Předměty byly úzce zaměřené, měli jsme možnost setkat se s odborníky z oboru. Myslím, že mi studium této VS výrazně pomohlo při uplatnění v praxi, z některých přednášek a prezentací čerpám doteď.

Martina Hajková

Martina Hajková

Studentka
FMV

Rozvojové štúdia boli od začiatku mojou prvou voľbou a rozhodne by som nemenila. Táto vedľajšia špecializácia mi umožnila výrazne si rozšíriť obzory a ovplyvnila aj môj výber semestrálneho výmenného pobytu v zahraničí, ktorý som sa rozhodla stráviť mimo Európy. Rozvojové štúdia odporúčam naozaj každému a verím, že zo študovaných predmetov budem čerpať aj v budúcnosti!

Spolupracujeme

Další informace

Garant: Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.   

Ident: 2RS

Přečtěte si o vedlejší specializaci také zde

Rozvojová studia