Evropská ekonomická integrace

Členské země EU jsou hlavním obchodním a investičním partnerem českých firem. Také prostředí, ve kterém podnikají je z převážné míry utvářeno politikami Evropské unie. Jaké politiky a jak ovlivňují jejich činnost a náš život? S jakými problémy a výzvami se současná podoba integrace potýká? Jaké nové ekonomické trendy na vnitřním trhu i mimo něj pro nás mohou být výhodou nebo rizikem? Jak jsou na tom jednotlivé členské země EU po ekonomické stránce?  Jak získat a správně projektově řídit finance z EU? To je hlavní výčet otázek, na které budete s námi hledat odpověď. Mimoto se naučíte přemýšlet nad evropskými souvislostmi tak, abyste jednou byli schopni své znalosti uplatnit v praxi, a to nejen v evropských institucích. 

Proč studovat Evropskou ekonomickou integraci?

 1. Naučíte se chápat Evropskou unii na základě jejího vlivu na ekonomiku a poznáte ekonomické a politické reálie evropských ekonomik a jejich postavení ve světě. Budete se moci zúčastnit odborných workshopů v institucích EU.

   

 2. Své znalosti budete moci uplatnit napříč pozicemi nejen v evropských institucích, státní správě, ale také v soukromém sektoru a nevládních organizacích. 

   

 3. Můžete získat certifikát Evropských studií, který uděluje FMV spolu s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a EU office České spořitelny, a. s.

Předměty vedlejší specializace 

Název předmětu Ident Počet kreditů
Hospodářská a měnová unie a finanční trhy EU 2SE463 6
Hospodářské politiky a ekonomiky EU 2SE422 6
Politiky EU 2SE461 6
Vnitřní trh a nové trendy v ekonomice EU 2SE462 6
Název předmětu Ident Počet kreditů
Akademie EU 2SM438 3
Přípravný kurz na testy EPSO – anglicky 2PR417 3
Ekonomie evropské integrace – anglicky 2SE437 3
Reklamní a soutěžní právo 2PR503 3
Lobbování v moderní demokracii 2PL404 6
Soutěžní právo EU a soutěžní ekonomie – anglicky 2PR313 3
Odborná stáž – krátkodobá 22F413 6
Víceúrovňové rozhodování v EU 2SE464 3
Projektový management fondů EU 2SE408 6
Zahraniční odborná stáž – krátkodobá 22F411 6
Instituce a právo EU 2PR423 6
Podnikatel a spotřebitel v reklamním a soutěžním právu 2PR508 6

 

Uplatnění absolventů

 • České a nadnárodní společnosti např. zoblasti mezinárodního obchodu, energetiky, firemního poradenství, čerpání fondů EU, automobilového průmyslu, financí nebo zemědělství 
 • Veřejná správa, české i evropské instituce, které řeší evropské záležitosti 
 • Výzkumné instituce a think-tanky zabývající se evropskou problematikou 

Co říkají absolventi?

Lenka Fořtová


Působím jako sekondovaný národní expert v Evropské komisi, kde se na Generálním ředitelství pro obchod věnuji obchodním vztahům se Spojenými státy. Mimo jiné jsem jedním z koordinátorů Rady pro obchod a technologie mezi EU a USA (Trade and Technology Council) nebo jsem se podílela na jednání o prozatímním řešení sporu o cla na ocel a hliník či sporů o subvence pro výrobce letadel Airbus a Boeing. Volba VS významně přispěla k mému současnému profesnímu působení.

Pavel Farkač

Vedoucí útvaru rozvojových a transformačních projektů
Sev.en Inntech

Vedlejší specializace byla přínosná v tom, že vhodně propojuje teorii s praxí. Samotná evropská integrace se totiž stále rozvíjí, nicméně jádro společné evropské politiky tkví v budování ekonomických provazeb, které právě VS 2EE pomáhá chápat. Nabyté znalosti jsou důležité pro chápání konkrétních hospodářských fenoménů na trzích EU.

Kristýna Bagge

Kristýna Bagge

Analytik
Semantic Visions

2EE mi nabídla široký záběr možností uplatnění, a to jak v oblasti obchodu, zahraničních trhů, veřejné správy, tak i v neziskovém sektoru. Obsahově propojovala témata mezinárodní politiky, ekonomie a obchodu, čímž mi poskytla komplexní vhled do komplikovaných evropských politik, rozhodování a fungování struktur EU. V roli projektového manažera jsem ocenila prakticky zaměřené kurzy, které se věnovaly projektovému řízení a grantové problematice.

 

Dominik Tesár

redaktor zahraničního zpravodajství
Český rozhlas

Vyznat se v Evropské unii, jejích politikách, kompetencích, pravidlech vnitřního trhu se novináři hodí. V zahraničním zpravodajství je unijní dění jedno z nejžádanějších. VS se dobře prolínala s mým studiem politologie a umožnila mi lépe se zorientovat ve vždy spojených nádobách ekonomiky, politiky a společensko-historického kontextu v jednotlivých částech Unie i v Unii jako celku.

Ivana Antalová

Specialista marketingu
Institut prevence a řešení předlužení

Pro VS Evropská ekonomická integrace jsem se rozhodla, abych si rozšířila zaměření, dozvěděla se, jak EU funguje a příp., jak je možné se v jejích institucích uplatnit. A bylo to zatím jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. VS se brzy překlopila v mou „hlavní“, předměty byly skvělé, zajímavé, často poměrně detailní, ale to k pochopení něčeho tak složitého, jako je EU, prostě patří. Díky 2EE jsem následně získala práci na Zastoupení Evropské komise v Praze v oddělení PR, což byla skvělá práce, která mi otevřela dveře k dalším životním příležitostem.

Petr Slabý

Manager
KPMG

Studium specializace na evropskou integraci mi pomohlo v utváření názoru na moderní dějiny Evropy. I poznání prostředí jiné než mateřské fakulty bylo obohacující.

Šimon Buryan

Analytik, web developer
Seyfor, a.s.

Díky studiu jsem si vyzkoušel řadu zajímavých rolí, začal jsem chápat svět kolem sebe a naučil se základům ekonomie, statistiky a dalších oborů.

Spolupracujeme

 • další instituce EU
 • ČSOB
 • Česká spořitelna

Další informace

Garant: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 

Ident: 2EE

Přečtěte si o vedlejší specializaci také zde.

Evropská ekonomická integrace