Ekonomická diplomacie

Není vám lhostejná politicko-ekonomická situace ve světě? Věříte, že byste ji v budoucnu mohli pomoci směrovat dobrým směrem? Se znalostmi z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie budete mít velkou šanci uchytit se ve státní správě, v diplomatických nebo nevládních institucích a mezinárodním sektoru. 

Proč studovat Ekonomickou diplomacii?

 1. Porozumíte propojení zahraniční politiky, diplomacie a ekonomických aspektů mezinárodních vztahů. 

   

 2. Budete mít dostatek znalostí na to nastartovat svou kariéru v diplomacii, státní správě, mezinárodních nebo nevládních organizacích i ve firmách.  

 3. Budete umět podpořit české ekonomické zájmy ve světě i reprezentovat stát na mezinárodním fóru.  

Předměty vedlejší specializace 

Název předmětu Ident Počet kreditů
Ekonomická diplomacie v současném světě 2SM511 6
Mezinárodní ekonomické právo 2SM512 6
Politické aspekty realizace ekonomické diplomacie 2SM513 6
Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky 2SM521 6
Název předmětu Ident Počet kreditů
Diplomacie v mezinárodních vztazích 2SM438
Geopolitika energetiky v 21. století – anglicky 2PR417
Jazyk a diplomacie – anglicky 2SE437
Současná praxe mezinárodního vyjednávání 2PR503
Praxe ekonomické diplomacie: mnohostranné ekonomické vyjednávání
– anglicky
2PL404
Tvorba a analýza zahraniční politiky 2PR313
Odborná stáž – krátkodobá 22F413 6
Zahraniční odborná stáž – krátkodobá 22F411 6

Uplatnění absolventů

 • zahraniční služba – pozice ekonomických diplomatů v ústředí i v zahraničí  
 • státní správa – podpora exportu a investic 
 • mezinárodní organizace, zahraniční společnosti, exportně orientované společnosti

Co říkají absolventi?

Monika Müllerová

Ministerský rada v oddělení Afriky, Asie a Austrálie
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Už během studia jsem sbírala zkušenosti ze stáží zaměřených na oblast ekonomické diplomacie (CzechTrade, Hospodářská komora), ale vedlejší specializace mi doplnila širší teoretické znalosti a celý obor mi propojila a ucelila. Vedlejší specializace navíc klade velký důraz na propojení s praxí, a to ať už prostřednictvím hostujících přednášejících nebo podpory odborných stáží doma i v zahraničí.

David Mráz

Junior Consultant
Ernst & Young

Od vedlejší specializace jsem si sliboval zejména propojení teoretických znalostí ze studia mezinárodních vztahů s reálným ekonomickým světem a také příležitost obohatit své CV o praktické dovednosti či pracovní zkušenost. Obojí se naplnilo. Vedlejší specializace mi především doplnila a rozšířila povědomí o propojení státní a soukromé sféry v oblasti ekonomických vztahů a obohatila mé možnosti při hledání budoucího zaměstnání.

Spolupracujeme

Externí vyučující:

 • Lucie Kubová – CzechTrade Mexiko  
 • Marek Libřický – ředitel Odboru států Asie a Pacifiku MZV ČR
 • Marek Svoboda – ředitel Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR
 • Zdeněk Štěpánek – tiskový mluvčí Komunikace produktu ŠKODA Auto a.s. 

Instituce:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor ekonomické diplomacie

Další informace

Garant: doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. 

Ident: 2ED

Přečtěte si o vedlejší specializaci také zde.

Ekonomická diplomacie