Komise pro obhajoby státních doktorských prací – termíny