Výstupy projektu TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Od 1. srpna 2020 řešil tým složený z odborníků Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka (nyní Katedra mezinárodních studií a diplomacie), Katedry světové ekonomiky (nyní Katedra mezinárodních ekonomických vztahů) a Katedry podnikového a evropského práva projekt aplikovaného výzkumu Technologické agentury ČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022. Jednalo se o první tendr v rámci výzvy BETA2 Technologické agentury ČR. Uživatelem výsledků projektu je Úřad Vlády ČR.

Cíl projektu:

Cílem projektu je na základě analýzy existujících studií a literatury a provedení tří typů strukturovaných rozhovorů (aktéři předsednictví v rámci ČR, Stálého zastoupení ČR instituce EU v Bruselu a stálé mise v Ženevě, stále mise jiných státůsestavení vhodných scénářů organizační a koordinační stránky českého předsednictví (vycházející z různých modelů či jejich kombinací)které bude odrážet pozitivní i negativní zkušenosti průběhu předsednictví srovnatelných členských států EUa to s ohledem na očekávané cíle, agendu, hospodářskou efektivnost, rizika a potenciál průběhu českého předsednictví. Řešení bude zároveň reflektovat i jednotlivé fáze předsednictví, s důrazem na jeho přípravu, výkon i návrat do původního stavu. 

Výstupy projektu

Řešitelský tým:

  • doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., SMS JM, hlavní řešitel
  • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., KSE
  • Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D., SMS JM
  • Mgr. Jarolím Antal, KSE
  • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., KPEP
  • Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D., SMS JM
  • Ing. Josef Bič, Ph.D., SMS JM
  • Ing. Jana Hovorková, Ph.D., SMS JM
  • Ing. Eva Grebe, KSE
  • Ing. Jana Stehlíková, SMS JM

Doba řešení:

1. srpna 2020 – 30. listopadu 2020

Identifikační číslo:

TIRDUVCR932MT01