Vyhlášení výběrového řízení na 4 místa programu podpory mladých akademických pracovníků

Děkanka FMV VŠE v Praze vyhlašuje výběrové řízení na 4 místa programu podpory mladých akademických pracovníků v příslušných oborech dle pracovišť FMV VŠE v Praze.

Program je vypisován na 3 roky, měsíční podpora činí 15 000 Kč hrubého formou zvláštního výkonnostního příplatku. Každý rok bude provedena vedením FMV evaluace plnění kritérií programu, resp. postupu prací na jejich plnění.

Požadavky kladené na uchazeče:

 • věk do 35 let
 • maximálně 5 let od Ph.D.
 • plný úvazek akademického pracovníka na FMV.

Podmínky:

 • pro úspěšné splnění musí frekventant v průběhu trvání programu podpory publikovat minimálně 2 články Q2 a lepší dle AIS v databázi Web of Science v příslušném oboru dle pracoviště FMV VŠE v Praze s minimálním podílem 1/3 u každého článku, články musejí mít dedikaci na FMV VŠE v Praze.
 • Atestace se provádí jednou ročně. Pokud vedení FMV shledá postup prací na projektu za nedostatečný, program podpory daného akademického pracovníka zastaví neobnovením příplatku na další rok.

Přihláška:

 • CV uchazeče;
 • motivační dopis
 • publikační činnost;
 • popis činností vykonávaných na FMV (výuka a další aktivity).

Přihlášky se přijímají na mailovou adresu jirankov@vse.cz do 15. 6. 2024. Začátek podpory 1. 9. 2024.

 • Autor: PR FMV
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: