Vyhlášení interní grantové soutěže (IGS) 2023

Interní grantová agentura Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) vyhlašuje výběrové řízení na projekty zahájené v r. 2023 v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. Interní grantová soutěž je zejména určena pro studenty doktorského studia. Doba řešení vědeckého projektu v rámci IGS je 12 – 36 měsíců. Doba řešení projektu na organizaci studentské vědecké konference je 12 až 24 měsíců.

Uzávěrka přihlášek: 15. prosince 2022
Začátek řešení projektu: 1. března 2023
Ukončení projektu: konec února kalendářního roku následujícího po posledním kalendářním roce poskytnutí podpory

Doporučená kritéria pro hodnocení grantových návrhů oponenty (kritéria hodnocení vědeckých projektů a kritéria hodnocení projektů na podporu organizace studentské vědecké konference), náměty pro hodnocení závěrečných zpráv studentských vědeckých projektů IGS, FAQ a jiné informace jsou zveřejněny na webové stránce OVV v Zásadách interní grantové soutěže, viz https://veda.vse.cz/podpora-vedy/granty/interni-grantova-soutez/.