Tým z FMV bude spoluřešitelem projektu podpořeného Visegrádským fondem

Katedra mezinárodního obchodu FMV bude spoluřešitelem výzkumného projektu GVCs in Central Europe – a Perspective of Automotive Sector after COVID-19 za podpory Visegrádského fondu.

Na řešení projektu budou spolupracovat výzkumné týmy z Ekonomické univerzity v Bratislavě, SGH Warsaw School of Economics, the Institute of World Economics, Budapest a VŠE v Praze. Členy mezinárodního výzkumného týmu za Fakultu mezinárodních vztahů jsou Ing. Iveta Černá, Ph.D. a Ing. Eva Křenková, Ph.D.

Nový mezinárodní projekt realizovaný za finanční podpory Visegradského fondu má za cíl sledovat dopady pandemie COVID-19 na automobilový průmysl v zemích V4 a hledat perspektivy pro zlepšení pozice domácích firem v globálních hodnotových řetězcích. Kromě výzkumného záměru si projekt klade za cíl zvýšit znalosti studentů v oblasti globálních hodnotových řetězců.

Průzkum mezi studenty v bakalářských, magisterských a doktorských programech ukázal, že pouze necelých 40 % studentů vědělo o možnosti měřit mezinárodní obchod pohledem přidané hodnoty a kde hledat potřebná data, zatímco 65 % studentů nikdy nepoužilo žádný z indikátorů účasti v globálních hodnotových řetězcích. Téměř tři čtvrtiny studentů vyjádřily zájem se s touto problematikou seznámit blíže. Za tímto účelem budou součástí výstupů podpořeného projektu i volně přístupné workshopy pro doktorandy a případové studie využitelné ve výuce.

Tým z FMV bude spoluřešitelem projektu podpořeného Visegrádským fondem