Nový projekt TAČR: Regionální rozměr komunikace předsednictví a spolupráce se školami

Od 1. února 2022 začal tým složený z odborníků Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty informatiky a statistky řešit ve spolupráci s kolegy z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a z agentury MEDIAN další projekt TAČR v rámci Programu Beta 2 s názvem Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami. 

 

Cíl projektu:

Řešení projektu předpokládá propojení unikátního průzkumu veřejného mínění v tematice evropských záležitostí ve vztahu k regionům úrovně NUTS 3 (tj. v případě ČR krajů), a to s ohledem na jejich specifika (mediální, komunikační, tematická) s hlubší analýzou na úrovni různých skupin obyvatel a zapojením různých aktérů a celkového mediálního a komunikačního prostředí. Výstupem bude několik dílčích analýz, které se stanou součástí výzkumné zprávy, doporučení pro komunikační strategii (včetně specifik jednotlivých krajů a témat, aktérů a vhodných nástrojů) a vzdělávacích modulů, které budou upraveny pro různé skupiny obyvatel (ZŠ, SŠ, VŠ a veřejnost).

Řešitelský tým za VŠE:

  • Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D., FMV KMSD – hlavní řešitel
  • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., FMV KMEV
  • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., FMV KMEV
  • Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D., FMV KPEP
  • Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., FIS KME

Doba řešení:

1. února 2022 – 30. června 2022

Identifikační číslo:

TIRDUVCR932MT08