Nový docent Ayaz Zeynalov převzal jmenovací dekret

V úterý 5. března 2024 předal rektor VŠE doc. Petr Dvořák během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety novým docentům. Jedním z nich je i pan doc. Ayaz Zeynalov z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů. Gratulujeme!
Doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Essays on Resource-Led Growth and Institutional Factors in Developing Countries“ na vědecké radě FMV dne 13. prosince 2023. Byl jmenován docentem pro obor „Mezinárodní ekonomické vztahy“, a to s účinností od 1. února 2024.
Ayaz Zeynalov

Ayaz Zeynalov

je odborným asistentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od ledna 2021 a členem Mezinárodního výzkumného centra FMV. Před tím působil na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka. Magisterský titul získal na Qafqaz University v Baku a na CERGE-EI. Titul Ph.D. obdržel v roce 2017 od Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy university. V roce 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU. Ve svém výzkumu věnuje ekonomice přírodních zdrojů, ekonomickému rozvoji, institucionální správě a aplikované ekonometrii. Jeho práce se zabývají možným publikačním zkreslením a důvody protichůdných zjištění v literatuře o přírodních zdrojích, jakož i rolí institucionálního řízení v negativním vztahu mezi bohatstvím přírodních zdrojů a ekonomickým rozvojem, zejména v rozvojových zemích. 

Nový docent Ayaz Zeynalov převzal jmenovací dekret
  • Autor: PR FMV
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: