KMP FMV: Nový výzkumný projekt podpořený Višegrádským grantem

Od 1.6.2022 začne mezinárodní tým složený z odborníků multidisciplinárního zaměření, konkrétně z oblasti psychologie zdraví a HR managementu, řešit projekt podpořený strategickým Višegrádským grantem spolupráce zemí V4 s názvem “Supporting mental health in organizations: developing future business leaders”. Za FMV VŠE se v partnerské roli podílí Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D, psycholožka a behaviorální ekonom z KMP, a Ing. Jitka Volfová, Ph.D. koučka a behaviorální ekonom z KMP, které se výzkumně a pedagogicky věnují tématu Sustainable HR Management a Social Taxonomy.

Popis projektu

Aby bylo možné vyvinout inovativní a nákladově efektivní řešení pro péči o duševní zdraví v post-covidové době, je třeba zapojit podnikatelský sektor. K řešení tohoto tématu přispěje příprava řady workshopů zaměřených na duševní zdraví v organizacích. Aby se tato iniciativa rozšířila, bude k dispozici program ‚školit školitele‘ připravující budoucí vzdělavatele na vedení workshopů na dalších byznysově zaměřených školách v zemích V4, zapojeni budou stakeholdeři (akademici, manažeři a podnikatelé). Výsledkem bude, že u nové generace lídrů budou rozvinuty nezbytné dovednosti a postoje k reakci na výzvy v oblasti duševního zdraví v organizacích.

Žadatel:

  • University of Warsaw Polsko

Partneři:

  • VŠE v Praze
  • University of Pécs Maďarsko
  • Univerzita Komenského v Bratislave

Řešitelský tým za VŠE v Praze:

  • Ing. Mgr. Kamila Matysová, Ph.D., Katedra mezinárodního podnikání
  • Ing. Jitka Volfová, Ph.D., Katedra mezinárodního podnikání

Višegrádský Grant

Typ grantu: Strategický grant

Identifikační číslo: 22210016

Doba řešení: 01/06/2022–31/05/2024