FMV bude řešit dva nové projekty podpořené Grantovou agenturou ČR

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) rozhodlo o financování projektů z oblastí základního výzkumu pro nadcházející rok. Konkurence byla opravdu velká, agentura zaznamenala významný nárůst žádostí o podporu. GA ČR tak rozdělí finance v celkové výši 4,2 miliardy Kč.

Velký úspěch zaznamenala Fakulta mezinárodních vztahů, která se bude podílet na dvou podpořených projektech:

Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky? Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnosti
PhDr. Mgr. Jakub Matějů, M.A., Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Vedoucím projektu je Jakub Matějů (VŠE, ČNB), mezi další členy patří Monika Junicke (VŠE, UNRR), Haroon Mumtaz (Queen Mary, University of London) a Angeliki Theophilopoulou (Brunel University London). Tato studie má dva cíle, a to ukázat, jak různé firmy těží z měnové politiky a jak to ovlivňuje jejich rozhodnutí a odhalit, jak měnová expanze ovlivňuje nerovnost příjmů z práce.

Česká národní banka (ČNB) aktivně využívá jak konvenční, tak nekonvenční nástroje měnové politiky, z nichž některé firmy a domácnosti těží více než jiné. Protože se literatura obvykle zaměřuje na vliv měnové politiky na agregáty a na velké ekonomiky, identifikujeme značnou znalostní mezeru ve měření heterogenního dopadu měnové politiky v malé otevřené ekonomice. Jedinečnou příležitost k vyplnění této mezery poskytuje kurzový závazek ČNB vůči euru a série významných změn úrokových sazeb, které jej doprovázely. Na jedné straně nám individuální data na úrovni podniků umožní zkoumat, zda exportně orientované firmy těžily z expanzivní politiky více z hlediska příjmů, přidané hodnoty nebo zisku; a jak tato politika ovlivnila podnikový nábor zaměstnanců či investiční rozhodnutí. Na druhé straně pomocí jedinečných individuálních dat o mzdách můžeme identifikovat distribuční dopady měnové politiky na pracovní příjmy jednotlivých domácností, a tak zkoumat, do jaké míry měnové politiky šoky ovlivňují nerovnost mzdových příjmů.

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Projekt se zaměřuje na výzkum vlivu energetického diskurzu EU (reflektující zejména energetickou bezpečnost) na vybrané členské státy EU (Česká republika, Německo, Francie, Itálie a Švédsko). Energetický diskurz bude sledován pomocí tzv. Discourse-Historical Approach. Argumentujeme, že energetický diskurz evropských institucí (jmenovitě Evropské Komise a Evropského parlamentu) má dopad na energetický diskurz na členské státy a tím dochází k zásadním změnám v jejich pohledu na energetiku.

Hlavní řešitelem je Lukáš Tichý z Ústavu mezinárodních vztahů. Členové řešitelského týmu za FMV VŠE jsou Zbyněk Dubský, Markéta Votoupalová a Alžběta Vítková.

FMV bude řešit dva nové projekty podpořené Grantovou agenturou ČR