Doc. Zemanová ve výkonném výboru nové sekce International Studies Association

Doc. Štěpánka Zemanová z KMSD se více než tři roky aktivně podílela na vytvoření nové sekce International Studies Association (ISA) nazvané Global International Relations Section (GIRS). Nyní se stala členkou jejího výkonného výboru.

S myšlenkou na vytvoření sekce přišla v roce 2019 na konferenci ISA + Central European International Studies Association v Bělehradě hostující profesorka KMSD Vendulka Kubálková. Mezinárodní pracovní skupina, v níž působila prof. Kubálková i doc. Zemanová, pak více než dva roky zajišťovala pro tuto sekci potřebnou podporu mezi členy ISA a vedla jednání s vedením ISA o jejím oficiálním ustavení.

Sekce byla schválena na výročním zasedání výkonné rady ISA v březnu letošního roku a nyní zahajuje svou činnost. Za cíl si klade propojovat akademiky z různých, často opomíjených, částí světa a vytvořit platformu pro ustavení ‚globálních mezinárodních vztahů‘ jako odborné disciplíny, která reflektuje odlišnosti a pluralitu . Podrobnosti o její činnosti lze zjistit v prvním Newsletteru.

V současné době vedení sekce vytváří nezbytné zázemí pro její chod a zahájilo též přípravu na výroční konferenci ISA, která se uskuteční v roce 2023 v Montrealu – viz aktuální Call for papers.