doc. Vlčková a Ing. Smělá ve výzkumném projektu Kolumbijské univerzity „Emerging Market Global Players“

Projekt „The Emerging Market Global Players (EMGP)“, původně pod Columbia Center on Sustainable Investment Kolumbijské univerzity, sdružuje výzkumníky v oblasti přímých zahraničních investic z předních univerzit a institucí. Cílem projektu je vypracování reportů o největších nadnárodních společnostech pochádzejících z vybraných rovíjejících se trhů. Tyto reporty zahrnují podrobné informace o aktivitách těchto společností v zahraničí, včetně místního politického kontextu ovlivňujícího zahraniční investice nadnárodních společností. Aktuálně se projekt přesouvá pod Emerging Markets Institute Cornellovy univerzity.

Do projektu se zapojily doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. a Ing. Monika Smělá, z Katedry mezinárodních ekonomických vztahů, které vypracovaly EMGP report pro Českou republiku.

V prvním EMGP reportu za Česko identifikujeme největší české nadnárodní korporace podle konečného vlastníka. V roce 2020 dosáhla výše zahraničních nefinančních aktiv těchto 20 největších MNE 37 miliard USD. Mezi tři největší MNE podle výše zahraničních aktiv patří PPF Holding, CPI Property Group a Energetický a průmyslový Holding a.s. Celkem má těchto 20 největších českých nadnárodních společností více než 960 poboček v 60 zemích, ačkoliv většina jejich aktivit je soustředěna v Evropě. Česko je výjimečné v tom, kolik společností z žebříčku sídlí v zahraničí. Třináct společností na seznamu má sídlo nebo kontrolu z daňového ráje, ačkoli je vlastní a řídí čeští občané.

Doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

O autorkách

Doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. je členkou Katedry mezinárodních ekonomických vztahů. V roce 2019 byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. V roce 2014 obhájila disertační práci na téma Globální změny v rozmístění technologií a inovací se zaměřením na EU. Na katedře přednáší Geografii světového hospodářství v angličtině, Ekonomickou geografii Číny a Vnitřní trh a nové trendy v ekonomice EU. Byla zapojena do řady výzkumných projektů (např. Visegradského fondu, TA ČR) i projektů smluvního výzkumu na téma inovací a globálních hodnotových řetězců.

Ing. Monika Smělá je doktorandka na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů a zaměřuje se na rozvojovou ekonomii. Jako téma disertační práce si vybrala: Good governance těžby nerostného bohatství: kvalitativní komparativní analýza institucionálních faktorů.