49. ročník konference EIBA – European International Business Academy

Členové a doktorandi Katedry mezinárodního podnikání se tradičně zúčastnili výroční konference EIBA (jednalo se již o 49. ročník), kterou tentokrát hostila Lisbon School of Economics and Management (ISEG) v období 15. – 17. prosince 2023 v Lisabonu.

Konference s tématem The Changing Global Power Balance: Challenges for European Firms se konala ve velkém formátu a zúčastnilo se jí celkem cca 650 vědců zejména z Evropy, dále také z Austrálie, USA, Brazílie, Indie a dalších zemí.


Česká republika byla na konferenci zastoupena celkem 7 členy a doktorandy Katedry mezinárodního podnikání, z nichž 4 měli na konferenci příspěvek:

Ing. Eva Křenková, Ph.D. a Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. společně prezentovali závěry výzkumu na téma Vliv narušení dodavatelských řetězců na inovace v českých a maďarských firmách v oblasti automobilové výroby během pandemie COVID-19 a války Ruska a Ukrajiny (Impact of supply chain disruptions on innovations in Czech and Hungarian automotive companies during COVID-19 and Russo-Ukrainian war).

Doktorandi Ing. Mgr. Daniela Zachová a Ing. Mark Mishcheniuk prezentovali v „poster session“ se svou školitelkou doc. Ing. Zuzanou Křečkovou Kroupovou M.A., Ph.D. závěry výzkumů na témata „Secondment in EU: Fair Remuneration as a Current Challenge of Employers in Relation to the Revision of Posted Worker Directive“, „Third Country Nationals Based in EU – Case of Vander Elst, its Implementation and Consequences in EU Countries“, a „International Diversification and Revenue of Czech TOP 10 Joint-stock Companies.“

Ing. Mgr. Daniela Zachová

Ing. Mgr. Daniela Zachová

Daniela vystudovala magisterský obor Právo a podnikání na VŠE a dále magisterský obor Policejní management a kriminalistika na Policejní akademii. Aktuálně působí na VŠE jako doktorandka pod vedením doc. Zuzany Křečkové Kroupové, téma její disertační práce je Role of a multinational company in an adjustment of expatriates. Pracuje na pozici Global Expert Immigration & Labor Law ve společnosti Siemens, kde působí od roku 2017.

Ing. Mark Mishcheniuk

Ing. Mark Mishcheniuk

Mark vystudoval magisterský obor Management se specializací na marketing management na VŠE.  Aktuálně působí  na VŠE jako doktorand pod vedením doc. Zuzany Křečkové Kroupové, téma jeho disertační práce je Impact of international diversification on firm financial performance during the 2020-2021 crisis. Pracuje na pozici Consultant v sekci Business Consulting, mimo to také podniká v oblasti vyhotovení profesionálních překladů (MMIS Translations).

 


Konference se dále zúčastnili doc. Ing. Josef Taušer, děkan FMV, doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., proděkanka pro vědu FMV a doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., který zastupuje Českou republiku a FMV VŠE v boardu EIBA (European International Business Academy).

Během konference byly navázány a prohloubeny mezinárodní kontakty, které povedou k hlubší spolupráci mezi FMV a dalšími členy EIBA v oblasti výzkumu, vědy a organizace workshopů a letních škol. Je zde potenciál  pro organizaci letní školy a workshopů pro vybrané členy EIBA na půdě FMV v horizontu let 2024 a 2025.

Další, tentokrát již jubilejní 50. ročník konference EIBA proběhne v prosinci roku 2024 v Helsinkách.

 

49. ročník konference EIBA – European International Business Academy