Za účasti zástupců FMV proběhla Valná hromada Národního výboru Mezinárodní obchodní komory

Ve středu 23. června proběhla 32. Valná hromada Národního výboru Mezinárodní obchodní komory – ICC, jejímž zakládajícím členem je i Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Během jednání Valné hromady proběhlo doplnění Výkonné rady o dva nové členy a byla schválena zpráva o činnosti a výsledky hospodaření za uplynulý rok. Vedení Národního výboru současně seznámilo přítomné účastníky se záměrem rozšířit své aktivity zřízením odborné komise, která by doplnila činnost stávající komise pro bankovnictví, komise pro obchodní právo a arbitráž a komise pro hospodářskou soutěž. Činnost nově vznikající komise by měla být zaměřena na usnadnění obchodu (Trade Facilitation) a měla by vycházet vstříc zejména potřebám malých a středních podniků. Vznik nové komise tak vytváří řadu příležitostí pro uplatnění odborných znalostí pracovníků naší fakulty.

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) je mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Paříži. Jejím úkolem je podporovat a propagovat mezinárodní obchod. Jako jedna z nejdůležitějších institucí v oblasti světové ekonomiky má status pozorovatele v téměř všech příslušných mezinárodních organizacích. Komora byla založena v roce 1919 a má přes 7 000 členů.