XII. mezinárodní studentská konference „América Latina Hoy“ na FMV

Katedra románských jazyků FMV VŠE uspořádala ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity Brno a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě na půdě VŠE již XII. mezinárodní studentskou konferenci „América Latina Hoy“. Konference se zúčastnily také studentky z Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě a stážistky ze Španělska.

V pátek 5. 4. 2019 odpoledne přednesli studenti 11 velmi kvalitních a tradičně tematicky bohatých prezentací, následovaných debatami: své místo dostala politická témata (např. venezuelská krize a její dopad na média, politická dráha Hugo Cháveze či situace iberoamerických imigrantů v Bratislavě), ale i kulturně-společenské náměty (500. výročí Havany, svatojánské slavnosti ve světě…) a mnohé další. Večer se uskutečnilo společenské setkání, v sobotu 6. 4. dopoledne si mohli všichni účastníci konference zkusit zatančit tango v rámci minikurzu na pražských Vinohradech.

Program konference tradičně připravují a moderují studenti VŠE. V dubnu 2019: Zuzka Vrbková, Linda Slováková a David Němeček.

Těšíme se na další setkání v listopadu 2019, kdy bude konferenci pořádat Ekonomická univerzita v Bratislavě, a srdečně zveme všechny studenty.

Obě konference v roce 2019 probíhají pro studenty VŠE v rámci projektu IGA. Příspěvky z konferencí budou publikovány – ve španělštině – ve sborníku, který budeme připravovat na podzim 2019.