Úspěch studentů FMV ve studentské soutěži BRANDSTORM společnosti L´Oréal

V úterý 16.4. se v Bratislavě konalo oblastní finále studentské soutěže L´Oréal Brandstorm 2019. Letošní ročník soutěže byl zaměřen především na technické inovace (on-line, off-line, digital, connected technologies), které by vnesly zásadní zlom a nasměrovaly budoucnost v oblasti péče o pleť pro spotřebitele, kteří kladou zvýšený důraz na zdraví.

Do oblastního finále uvedené soutěže se probojovaly studentské týmy z Česka a Maďarska. Soutěže Brandstorm 2019 se zúčastnilo celkem osm tříčlenných studentských týmů z vedlejší specializace 2KK – Komerční komunikace, z nichž tři týmy postoupily do finále v Bratislavě.

Kromě toho se soutěže účastnil tým studentek z bakalářského oboru Mezinárodní obchod ve složení: Nikola Lomenčíková, Emma Katarína Halušková a Julie Janáková. Tento tým postoupil do oblastního finále soutěže v Bratislavě a umístil se na druhém místě za vítězným týmem z Maďarska, jenž postoupil do celosvětového finále, které se uskuteční v červnu v Paříži. Studentky mohou být na druhé místo náležitě hrdé, a to i s ohledem na to, že rozhodující většinu účastníků soutěže Brandstorm tvořily týmy studentů z magisterské formy studia.