Studentka FMV Natálie Češková vystoupila v debatě na NGO Market 2021

Studentka programu Mezinárodní studia a diplomacie Bc. Natálie Češková se v úterý 20. dubna zapojila do debaty na akci „Týden pro neziskový sektor“ pořádané nadací Fórum 2000 a reprezentovala tak FMV mezi předními zástupci významných českých neziskových organizací.

Zástupcům organizace Člověk v tísni, Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a Nadačního fondu proti korupci představila v debatě nazvané „Jak prosadit dobro? Efektivní lobbing v neziskovém sektoru“ hlavní závěry své bakalářské práce. V ní se zaměřila na přístup českého neziskového sektoru do Evropské konfederace NGOs pro humanitární pomoc a rozvoj. Práci vedl Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. a oponoval Ing. Petr Vymětal, Ph.D., oba z Katedry mezinárodních studií a diplomacie.

Při studiu na FMV se Natálie účastnila také rozvojového projektu AIESEC v Indii a evropské politice se věnovala na půlroční stáži v institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.