FMV se zapojila do CSR projektu Kooperativy „MOJE VIZE NULA“

Projekt soutěže pro studenty vysokých škol zaměřený na dopravní bezpečnost s názvem MOJE VIZE NULA iniciovaný Kooperativou je tu. Zapojuje se do něj také Katedra mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE se svými studenty z předmětu International Marketing Communication (2MO403 a 2MO506). Předmět je prakticky zaměřen, v každém semestru se jeho studenti zapojují do reálných případových studií, projektů nebo soutěží velkých mezinárodních firem. V tomto letním semestru katedra spolupracuje právě s pojišťovnou Kooperativa.

„V rámci předmětu International Marketing Communication se vždy snažíme studentům zprostředkovat praktickou zkušenost ve spolupráci s firmami nebo organizacemi. V letošním roce jsme se domluvili s naším absolventem Jindřichem Henzlem na spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, ve které Jindřich v současnosti působí. Zapojení do projektu MOJE VIZE NULA dává studentům příležitost pracovat na řešení aktuálního tématu, porozumět dopadu CSR aktivit společností a podílet se na projektu, který má možnost dočkat se praktické realizace ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa. Studenti budou celý semestr pracovat v mezinárodních týmech a budou mít možnost svůj postup konzultovat jak s vyučujícím, tak i s experty na dopravní bezpečnost zapojenými do projektu. Na konci semestru pak budou své vize prezentovat přímo v Kooperativě. Soudě podle prvních ohlasů studentů jsme zvolili zajímavé a atraktivní téma a já se již nyní těším na semestrální práce a závěrečné prezentace projektů,“ říká Ing. Petr Král, Ph. D., vedoucí Katedry mezinárodního obchodu a vyučující předmětu.

První ročník soutěže „MOJE VIZE NULA“ vyhlášený Nadací Kooperativy, spolufinancovaný prostředky fondu zábrany škod ČKP a organizovaný Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s) je určen studentům českých vysokých škol a univerzit. Soutěž si klade za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice v duchu švédské filosofie dopravní bezpečnosti „vize nula“. Studenti nebo skupiny studentů předkládají projekty zaměřené na nejrůznější oblasti s cílem řešit dopravní problémy. Projekty mohou řešit jak problémy vozidel, pozemních komunikací, tak i problémy chování účastníků silničního provozu a jejich vzdělávání.
K vedení a konzultacím je připravena řada odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají tématem dopravní bezpečnosti.

„Těší nás zájem vysokých škol a univerzit zapojit se do tohoto projektu, který má za cíl aktivizovat zájem vysokoškoláků o dopravní bezpečnost v naší zemi. O to více mě těší i zapojení mé „almy mater“, FMV VŠE. Velmi rád vzpomínám na svá léta na vysoké škole, kdy jsem se ještě jako student mohl v rámci výuky zapojit do řady projektů či soutěží a často si díky práci na zajímavých tématech rozšířit své obzory. Věřím, že právě vysokoškoláci mají svěží a neotřelé nápady, které mohou přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu na českých silnicích,“ říká Ing. Jindřich Henzl, CSR specialista společnosti Kooperativa a absolvent oboru Mezinárodní obchod.

Do soutěže se můžete do konce dubna přihlásit i vy, a to i když nejste studenty předmětu International Marketing Communication. Pokud vás projekt zaujal, navštivte https://www.mojevizenula.cz/ , kde se dozvíte více.