Studenti prezentovali své projekty před vedením marketingu Škoda Auto Česká republika

V pátek 17. května proběhly v prostorách společnosti Škoda Auto Česká republika prezentace nejlepších studentských projektů povinného předmětu Mezinárodní marketing (2MO401) vyučovaném na FMV.

Studenti na projektech pracovali v rámci celého semestru ve smíšených česko-zahraničních týmech. Pět nejlepších pak dostalo možnost své práce představit přímo vedoucímu marketingu Škoda Auto Česká republika Ing. Petru Janebovi a jeho týmu. Každý studentský tým od nich dostal velmi cenný individuální feedback. FMV při prezentacích zastupoval vedoucí Katedry mezinárodních obchodu Ing. Petr Král, Ph.D. a Ing. Květa Olšanová, Ph.D., oba patří mezi vyučující předmětu.

Témata projektů byla velmi různorodá. Studenti mohli analyzovat a navrhovat ATL i BTL kampaně značky, věnovat se CSR projektům, nebo přijít se zlepšením v rámci brand experience v místě prodeje.

Spolupráce se Škodou Auto Česká republika byla velmi úspěšná. Reálné projekty z praxe velmi oceňují nejen studenti, ale i zástupci firem, kteří mohou získat úplně nový a často velmi kreativní pohled na věc. Studenti se tak mohou těšit na další spolupráci hned v příštím roce.