Studenti předmětu Retail Marketing opět zvítězili v soutěži POPAI STUDENT AWARDS 2019

Jedenáctý ročník prestižní soutěže POPAI AWARDS o nejlepší in-store realizace proběhl jako součást programu mezinárodní akce POPAI DAY 2019, která se konala 21. listopadu 2019 v Kongresovém centru TOP Hotelu Praha. V rámci studentské soutěže opět zvítězil tým z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, na druhém a třetím místě se umístily též týmy studentů z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Našim studentům se navíc podařilo zvítězit již pošesté v řadě. Uvedené soutěže se zúčastnilo celkem 10 studentských týmů.  Porota udělila dvě třetí místa.

Studenti zpracovali návrh In-store komunikační kampaně dle briefu společnosti JT International pro cigarety Camel Essential. Na prvních třech místech se umístily tyto týmy našich studentů:

 1. místo Julie Janáková, Alexandra Grácová, Martin Rampa, Jan Volšík
 2. místo Theodor Cigánek
3. místo Viktorie Valdová, Jan Faltys, Katka Hájíčková, Petr Juriš, Pavla Marcinčiková, Veronika Nevřivová, Bao Linh Truong

Pozn.: projekt oceněný na 2. místě přihlásil zástupce týmu po dohodě se členy týmu.

Odborná porota hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Úspěchy studentů v uvedené soutěži opět prokázaly užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků v předmětu Retail marketing při zpracování případové studie zadané konkrétní společností z praxe. V rámci spolupráce přednáší a působí na cvičeních v uvedeném předmětu špičkoví odborníci z praxe na problematiku chování spotřebitele, CRM, Sales promotion, In-store marketing, Retail audit, on-line komunikaci a obchodování.