Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá stážisty do Sekce digitalizace a inovací + 2 pozice v oblasti zahraničního obchodu (Kanada, Latinská Amerika)

27. září
25. října
2019

2 termíny pro výběrové řízení:

Sekce digitalizace a inovací

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá stážisty do Sekce digitalizace a inovací, která zastřešuje prioritní agendy ministerstva i celé vlády. Stáž v rozsahu 20 hodin týdne a trvání alespoň 4 měsíce bude uznána do studia jako 22F413 za 6 ECTS.

Náplň činnosti:

 • spolupráce při přípravě podkladů pro vedení ministerstva
 • spolupráce při přípravě metodiky center pro digitální inovace
 • spolupráce při přípravě analýz v oblasti digitalizace
 • spolupráce při naplňování koncepce Digitální ekonomika a společnost
 • spolupráce při aktualizaci implementačních plánů koncepce Digitální ekonomika a společnost
 • spolupráce při přípravě a účast na odborných akcích – semináře, výbor …

Požadavky na stážistu:

 • znalost anglického jazyka
 • komunikační dovednosti
 • samostatnost
 • zodpovědnost
 • znalost MS Office

Nabízíme:

 • tříměsíční bezplatnou stáž na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Sekci digitalizace a inovací
 • zajímavou zkušenost v oblasti digitalizace (priorita ministerstva i vlády)
 • zkušenost s fungováním ministerstva

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
 • motivační dopis v angličtině

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe (at) vse.cz do 25. října 2019.

2 pozice v oblasti zahraničního obchodu (Kanada, Latinská Amerika)

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s MPO ČR výběrové řízení na stáž na Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 6 ECTS jako 22F413 Odborná stáž – krátkodobá.

Stáž probíhá v oddělení Amerik sekce Zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky se specifickým zaměřením 2 témata:

 • Zaměření na Kanadu: pokračující implementace dohody CETA, analýza dopadů a medializace výstupů, spolupráce na sektorových příležitostech
 • Zaměření na Latinskou Ameriku: vyjednávání dohody o volném obchodu mezi EU a uskupením Mercosur včetně analýz bilaterálního obchodu s členskými zeměmi uskupení

V případě zájmu studenta o jiné téma související s teritoriem Amerik je možno diskutovat jeho případnou realizaci

Výhodou stáže je možnost získání hlubokého vhledu do obchodní politiky a aktuálně řešené mezinárodní obchodní problematiky, včetně rozvoje analytických schopností. Student současně bude seznámen s fungováním ministerstva, jednáním na unijní úrovni a kontakty se zastupitelskými úřady. Během stáže je rovněž možnost konzultovat vlastní studentské aktivity související s tématem, například při tvorbě projektu a psaní diplomové práce. Dále pak je výhodou flexibilita absolvování stáže a dostupnost pracoviště v centru Prahy.

Náplň stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v obou případech v následujících oblastech:

 • spolupráce při přípravě podkladů k aktuálnímu vývoji obchodních vztahů v příslušném rámci pro jednání představitelů ministerstva či státní správy
 • parciální i širší analýzy k tématu
 • spolupráce při vytváření materiálů ke komunikaci směrem k veřejnosti
 • zpracovávání průřezových materiálů ekonomického charakteru (především analýzy a souhrnné informace o potencionálních dopadech jednání a situace na hospodářství ČR)
 • zpracovávání monitoringu českého a zahraničního tisku k tématu
 • praktická asistence při přípravě relevantních jednání, seminářů či setkání se zástupci firem, podnikatelských asociací i příslušných zastupitelských úřadů.

Délka stáže

Délka stáže je určována individuálně s ohledem na účel stáže. Standardně se jedná o nejméně 15-20 hodin týdně po dobu tří měsíců s možností případného prodloužení. Stáže budou probíhat postupně v období od 1. 11. 2018. K dispozici jsou vždy 2 volná místa v rámci teritoriálního rozčlenění.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2, uživatelská znalost MS Office a základní povědomí o obchodní politice Evropské unie a mezinárodním obchodu. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Uchazeč o stáž musí dodat:

 • strukturovaný životopis,
 • nepovinně jednostránkový motivační dopis.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe@vse.cz do 20. 10. 2019. Výsledky výběrového řízení budou známy 30. 10. 2019.