Proběhlo neformální setkání studentů oboru Mezinárodní obchod s garantem oboru

Ve druhé polovině března se uskutečnilo již tradiční setkání studentů oboru Mezinárodní obchod s garantem oboru. Kromě pana děkana, který je nově i garantem bakalářského programu Mezinárodní obchod, se schůzky zúčastnili rovněž vedoucí Katedry mezinárodního obchodu a Katedry světové ekonomiky. Cílem setkání bylo získat zpětnou vazbu od studentů ohledně celkového zaměření oboru, struktury i kvality vyučovaných předmětu a administrativního zajištění studia.

Pozitivem setkání byla rekordní účast studentů (cca 40) a jejich skutečný zájem o další zkvalitnění studia. Všechny názory studentů byly zaznamenány a budou reflektovány v dalším směrování oboru. Půjde zejména o další zkvalitnění studijního plánu s cílem posílení uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, zefektivnění a usnadnění studentských mobilit, propracovanější propojení s praxí, zjednodušení příliš komplikovaného hodnocení v některých předmětech, zajištění srovnatelné kvality výuky ve všech seminářích či zlepšení komunikace se studijním oddělením.

O týden později byly návrhy z této schůzky diskutovány i s firemními partnery v rámci Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí oboru MO.

Pan děkan a tým oboru MO se těší na další setkání a diskuzi v příštím roce a děkuje studentům za účast a podnětnou diskusi.