Odešel holandský sociolog, autor teorie kulturních dimenzí a držitel čestného doktorátu VŠE Geert Hofstede

Ve středu 12. února zemřel ve věku 91 let Geert Hofstede, nizozemský sociolog a psycholog zkoumající rozdíly a interakce mezi různými národními a organizačními kulturami.

Profesor Geert Hofstede byl přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu. Jeho identifikace pěti základních kulturních dimenzí je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem v oblasti studie kultur. Své výsledky publikoval v roce 1980 v knize Culture’s Consequences, která ho proslavila po celém světě. Během 80. a 90. let Hofstede přednášel na nizozemských i zahraničních univerzitách.

V roce 2016 udělila VŠE profesorovi Hofstedemu čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za účasti téměř 350 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších zástupců dvaceti českých a slovenských vysokých škol a pěti velvyslanců. Během slavnostního předávání čestného titulu ve Vencovského aule VŠE vystoupil profesor Hofstede s krátkou přednáškou na téma „Developing an international perspective: how to become a World Citizen“. Hofstede svou přednášku věnoval především vlivům kultury na naše smýšlení a osobnost. Na závěr svého vystoupení uvedl: „Společnost je jako skládačka, jedinci představují jednotlivé dílky a každý dílek je jiný, společně ale tvoří jeden celek.

Holandský vědec Geert Hofstede převzal v roce 2016 čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Při této příležitosti vystoupil prof. Hofstede s krátkou přednáškou na téma „Developing an international perspective: how to become a World Citizen“, kterou věnoval především vlivům kultury na naše smýšlení a osobnost.