Na FMV přednášel Peter Bakker, prezident Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj

V pondělí 15. dubna přednášel na FMV světově uznávaný odborník a prezident Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Peter Bakker.

Peter Bakker se se studenty podělil o své zkušenosti v oblasti udržitelného rozvoje. Poukázal na urgentní problémy Země, jako jsou extrémní výkyvy počasí, oteplování planety nebo stále palčivý problém chudoby a úmrtí dětí. Zmínil se o nedostatku důvěry v lídry ve vyspělých zemích, který je následkem polarizace společnosti. To je podle jeho názoru příčinou nástupu populismu, nestability a nepředvídatelnosti politického a ekonomického vývoje.

Přednášku následovala diskuse se studenty, kde se hovořilo o konkrétních problémech a projevech, jako je zvyšování hladin moří, ale např. i o nástupu umělé inteligence. Pan Bakker vyzval publikum k vyjádření podpory řešení otázek udržitelnosti pomocí veřejných akcí a shromáždění, a to symbolicky v den konání summitu o udržitelném rozvoji „Sustainable Development Goals Summit 2019“, který se uskuteční 24.-25. 9. v sídle OSN v New Yorku.

Peter Bakker je holandský podnikatel a současný předseda Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Je uznávaným lídrem v oblasti odpovědnosti firem. V roce 2009 získal ocenění Clinton Global Citizen Award; Cena SAM za udržitelnost v roce 2010; a velvyslanec Světového summitu OSN proti hladu v roce 2011. Kromě toho je předsedou společnosti War Child Netherlands.

Akci spolu s Fakultou mezinárodních vztahů uspořádala Česká manažerská asociace a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj.