Na FMV byl úspěšně zahájen Alumni mentoring program

FMV spustila 1. ročník Alumni mentoring programu, který spojuje studenty s absolventy.

Ve středu 16. října proběhlo zahájení prvního ročníku Alumni mentoring programu. Welcome meeting se konal v Akademickém klubu a otevřel ho svou řečí děkan fakulty, doc. Josef Taušer, který poděkoval absolventům, ale i studentům, a vyzdvihl důležitost propojení studia s praxí. Pak čekal mentory i mentees workshop o mentoringu a na závěr networking.

mentorů & mentees je zapojeno v 1. ročníku programu

hodin trvalo párování na základě přihlášek a motivačních dopisů studentů a profilů absolventů

různých oborů od marketingu, přes mezinárodních obchod až po IT nebo finance je zastoupeno našimi mentory – absolventy

Na nastavení celého programu s fakultou spolupracovala zakladatelka spolku Odyssey mentoring, který se věnuje mentoringu již od roku 2009. Tímto bychom Odyssey velmi rádi poděkovali za spolupráci, podporu a čas, který nám věnovali.

Mentoring je proces předávání zkušeností, znalostí a dovedností založený na profesionálním vztahu dvou osob. Mentor odborně rozvíjí menteeho (mentorovaného) a pomáhá mu poznat svůj potenciál a najít správný směr. Mentee má zájem o aktivní rozvoj a chce zjistit, jak nejlépe uplatnit své schopnosti.

Oficiální část Mentoring programu začíná v říjnu a trvá do května. Není ale neobvyklé, že si dvojice profesionálně rozumí a udržuje kontakty i nadále.

Kdo jsou naši mentoři?

Mentory jsou zkušenější absolventi fakulty, kteří se už několik let pohybují v praxi. Rádi by své zkušenosti předali dále a byli studentům, které přechod do praxe teprve čeká, oporou.

Kdo jsou naši mentees?

Mentees jsou současní studenti magisterského studia, 3. ročníku bakalářského studia nebo mladí absolventi. Mentees mají zájem o aktivní rozvoj, osobní růst a přejí si co nejlépe uplatnit vlastní potenciál. Mají zájem zorientovat se ve svém vybraném oboru ještě před nástupem do práce, nebo svůj budoucí obor teprve poznat.

 

 

S tímto projektem nám pomáhá: