Katedra cestovního ruchu uzavřela memorandum o spolupráci s CzechTourism

Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v létě oficiálně stvrdila svou dlouholetou spolupráci s agenturou CzechToursim. Děkan FMV doc. Josef Taušer a Ing. Jan Herget, Ph.D., ředitel CzechTourism a zároveň absolvent FMV, podepsali memorandum o spolupráci.

Katedra cestovního ruchu a CzechTourism budou mimo jiné spolupracovat ve výzkumu, sdílet poznatky v oblasti cestovního ruchu a podporovat praxi studentů v oboru.

Jsem velmi potěšena, že podpisem memoranda o spolupráci mezi fakultou a Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism došlo k utvrzení již dlouhodobě funkčního partnerství,“ říká Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D., vedoucí Katedry cestovního ruchu. „Memorandum vytváří platformu pro vzájemnou podporu dvou prestižních institucí, rozvoj společných vědeckovýzkumných aktivit a dalších projektů v oboru cestovního ruchu. Studentům přinese možnost podílet se na řešení aktuálních problémů oboru v rámci jejich odborných prací a stáží,“ doplňuje vedoucí katedry.

Studenti FMV tak mohou s CzechTourism spolupracovat na svých bakalářských, diplomových nebo disertačních pracích, mohou v rámci studia absolvovat stáž přímo na České centrále cestovního ruchu nebo absolvovat exkurze do agentury.

Katedra cestovního ruchu uzavřela memorandum o spolupráci s CzechTourism