Jaké byly nejlepší kurzy zimního semestru? Podívejte se na výsledky evaluací studentů!

Na konci každého semestru probíhají na VŠE evaluace předmětů studenty, kteří hodnotí kvalitu předmětu, probíranou látku, ale i odbornost a přípravu vyučujících.

Studentským evaluacím kurzů věnujeme na FMV mimořádnou pozornost. Nově je vyhodnocujeme pomocí nástroje Power BI v tzv. Centru kvality FMV, což nám umožňuje předměty mezi sebou porovnávat a vyhodnocovat jejich pozici v rámci programů a nabídky fakulty. Komentářům ve studentských evaluacích se nejvíce věnují garanti jednolitých kurzů, kteří je pravidelně vyhodnocují s ostatními učiteli kurzu,“ vysvětluje k anketám doc. Pavel Hnát, proděkan pro pedagogickou činnost FMV.

Do celkového hodnocení předmětů se tak promítá spokojenost s kvalitou předmětu, jeho obtížnost, přínosnost ale i zajímavost a dostupnost materiálů a literatury.

Předměty zimního semestru 2020/2021 hodnotili studenti v InSIS od 5. ledna do 5. února. Jaké byly ty nejlepší?

Nejlépe hodnocené odborné předměty:

1. Mezinárodní ekonomie (2SE222)

1. Mezinárodní ekonomie (2SE222)

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D., Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

2. Regionální trhy v globální perspektivě (2SE440)

2. Regionální trhy v globální perspektivě (2SE440)

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

3. Úvod do mezinárodních studií a diplomacie (2SM101)

3. Úvod do mezinárodních studií a diplomacie (2SM101)

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

4. Mezinárodní vztahy (2SM201)

4. Mezinárodní vztahy (2SM201)

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D., Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D., Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D., Ing. Yvona Novotná, Ph.D., Ing. Jana Peterková, Ph.D., Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

5. Kultura v mezinárodních vztazích (2SM302)

5. Kultura v mezinárodních vztazích (2SM302)

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc., Ing. Yvona Novotná, Ph.D.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Nejlépe hodnocené jazykové předměty (povinné jazyky):

1. Préparation au DFP de la CCIP Paris Ile-de-France 1 (2RO301)

1. Préparation au DFP de la CCIP Paris Ile-de-France 1 (2RO301)

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., MBA, PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D.,

Katedra románských jazyků

2. Espaňol - curso preparativo para la Cámara de Madrid I (2RO361)

2. Espaňol - curso preparativo para la Cámara de Madrid I (2RO361)

PhDr. Soňa Nacherová, Ph.D.

Katedra románských jazyků

3. Espanol para economistas - nivel avanzado III (2RO263)

3. Espanol para economistas - nivel avanzado III (2RO263)

PhDr. Lada Hazaiová, Ph.D., PhDr. Soňa Nacherová, Ph.D.

Katedra románských jazyků

4. Kommerzsprache I (2NJ301)

4. Kommerzsprache I (2NJ301)

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D., Mgr. Iva Michňová, Ph.D., PhDr. Dana Niklesová, Ph.D., PhDr. Helena Vedralová, Ph.D.

Katedra německého jazyka

5. English in International Studies 2 (2AJ332)

5. English in International Studies 2 (2AJ332)

Ing. Matthew David Huntley, BSc.

Katedra anglického jazyka