Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Proděkanka pro vědu a doktorské studium doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. byla jmenována členkou hodnotícího panelu „Právní vědy, politologie“ Grantové agentury České republiky (GAČR). Hodnotící panely jsou expertními orgány oborových komisí. Vypracovávají interní posudky návrhů projektů, připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí.

V uplynulých dvou funkčních obdobích byla jeho členkou doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D., vedoucí Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV, která poslední dva roku celému panelu předsedala.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D je proděkankou pro vědu a doktorské studium a docentkou na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde garantuje bakalářský studijní program Mezinárodní studia a diplomacie. Zabývá se především analýzou zahraniční politiky a oblastí justice a vnitra v EU, jako je azylová a migrační politika a policejní spolupráce. Na fakultě vyučuje např. předměty Mezinárodní vztahyTvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie. Je autorkou monografie Subsidiarita v Evropské unii: Právní princip anebo užitečný symbol? a spoluautorkou tří dalších monografií (Mezinárodní kontext české sankční politiky; Český zahraničněpolitický aktivismus, možnosti a meze a Trendy a výzvy současné diplomacie. Česká a slovenská perspektiva). Vystudovala Mezinárodní politické vztahy na FMV VŠE v Praze a Mezinárodní vztahy na FSV UK