Mezinárodní obchodní komora slaví 100. výročí. Jejím předsedou v ČR je absolvent FMV.

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) oslavila v těchto dnech 100. výročí a její česká pobočka 20. výročí svého založení.

Na slavnostním zasedání, které při této příležitosti proběhlo, ocenil pozitivní výsledky práce členů komise, na kterých se podíleli i zaměstnanci Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, ministr průmyslu a obchodu České republiky doc. Karel Havlíček. Popřál členům komory mnoho dalších profesních i osobních úspěchů, ale naznačil i úkoly, které je čekají na poli vzdělávání a osvěty, zejména s ohledem na nastupující 4. průmyslovou revoluci.

Společně se stávajícím předsedou české pobočky Mezinárodní obchodní komory JUDr. Ing. Milošem Olíkem, absolventem FMV, v závěru zasedání pokřtili českou verzi výkladových pravidel Incoterms 2020, která právě vstupují v platnost.