Katedra německého jazyka uspořádala již 2. ročník úspěšné lingvistické konference

Dne 24. 1. 2019 proběhl na půdě VŠE již druhý ročník mezinárodní konference „Fachsprache Wirtschaft – linguistische und didaktische Aspekte“ (Hospodářský odborný jazyk – lingvistické a didaktické aspekty) pořádané Katedrou německého jazyka Fakulty mezinárodních vztahů. Po úvodním slovu vedoucího KNJ PhDr. Jaroslava Březiny, Ph.D. konferenci oficiálně zahájil proděkan FMV Ing. Radek Čajka, Ph.D. Poté už následovaly příspěvky věnované dílčím oblastem a konkrétním problémům výzkumu odborného (nejen) hospodářského jazyka. Účastníci konference tak měli možnost vyslechnout a poté diskutovat jak referáty týkající se teoretických problémů výzkumu, tak i praktičtěji zaměřené příspěvky věnující se aplikovatelnosti teoretických poznatků v odborné jazykové výuce.

O mezinárodní charakter setkání se tentokrát postarali přednášející z univerzit Wroclaw, Lodž, Kielce a Ekonomické univerzity Bratislava. Sestavu přednášejících doplnili hosté ze Západočeské univerzity v Plzni, z Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké školy pedagogické v Pardubicích a rovněž čtyři členové KNJ.

Velkou odměnou organizátorům akce byly pochvalné reakce všech zúčastněných směřující nejen na vysokou úroveň prezentovaných příspěvků, ale i velmi dobrý konferenční servis a i krásné a důstojné prostředí Rajské budovy.

Byl tedy tímto lingvistickým setkáním položen základ budoucí dlouholeté tradice na FMV? První dva úspěšné ročníky tomu nasvědčují. A vzhledem k dobrému jménu, které měla a má česká germanistika v rámci výzkumu aplikovaného jazyka nejen doma, ale i v zahraničí (zde stačí připomenout Pražský lingvistický kroužek a jména Havránek, Trnka či později Beneš), je pro KNJ poctou, ale i výzvou se alespoň malým příspěvkem v podobě pravidelných lingvisticky zaměřených setkání na této tradici podílet.