FMV od letního semestru spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy

FMV zahájila od letního semestru spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, a to v rámci cyklu Exportních večerů, které pořádá Katedra světové ekonomiky, Centrum asijských studií a Centrum evropských studií. Zástupci Svazu průmyslu a členských firem budou se studenty a odbornou veřejností diskutovat o podpoře exportu, členství v EU a o tom, jak vybudovat z Česka globálně úspěšnou firmu. Svaz průmyslu dlouhodobě podporuje vzdělávání i export. Může studenty nadchnout pro podnikání a pomoct jim udělat si přehled o tom, jak export funguje v praxi.

„Spolupráce s VŠE je pro nás velmi prestižní. Jsme rádi, že můžeme naše bohaté zkušenosti s podporou exportu předat studentům. Brexit je typický příklad, jak může jedno politické rozhodnutí a následné nezvládnuté vyjednávání negativně ovlivnit tisíce firem v celé Evropě. Pro Česko je Velká Británie pátý největší obchodní partner. Kvůli tvrdému brexitu by české firmy mohly přijít přibližně o 30 miliard korun. Další desítky miliard by celá ekonomika ztratila kvůli nižším firemním investicím,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Exportní večery jsou součástí povinného předmětu Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky v magisterské vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie. Jsou ale také otevřené všem ostatním studentům VŠE a odborné veřejnosti. Cílem exportních večerů je zprostředkovat studentům praktické zkušenosti firem a institucí z oblasti exportu a podpory exportu.

„Exportní večery jsou velmi oblíbené, přednášky a diskuse s představiteli korporátní i veřejné sféry jsou pro studenty nesmírně cenným doplňkem běžné výuky. V minulosti diskutovali např. o brexitu i s britskou velvyslankyní Jan Thompson. Spolupracujeme běžně i se zástupci CzechInvestu, CzechTrade a řady ministerstev. Oceňujeme, že v letošním roce se do organizace Exportních večerů zapojil i Svaz průmyslu a dopravy, který má dlouhou tradici a je největším zaměstnavatelským svazem v republice. Podniky v něm zapojené jsou klíčovými hráči nejen z pohledu českého exportu,“ uvádí doc. Zuzana Stuchlíková z Katedry světové ekonomiky VŠE, která je garantkou předmětu Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky.

Kompletní program Exportních večerů pro letní semestr naleznete na webu Centra evropských studií.