Další úspěšná konference Prague MUN je za námi!

Ve dnech 3. – 7. února se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnil 8. ročník studentské konference Prague Model United Nation – PragueMUN 2019.

PragueMUN je největší konferencí svého druhu. V Praze se tato akce těší výborné pověsti a dlouhé tradici. Akce je každým rokem organizována jednou ze čtyř oficiálních studentských organizací FMV – Model United Nations Prague.

Koncept modelu Organizace spojených národů je známý po celém světě. Proslulý je zejména mezi studenty mezinárodních vztahů, diplomacie a politických věd. Jedná se o simulaci rozhodovacího procesu OSN, kde si každý účastník vyzkouší roli delegáta určitého přiřazeného státu a snaží se prosazovat své oficiální zájmy a postoje. Společně delegáti diskutují o aktuálních otázkách moderního světa a usilují o kompromis.

Na letošní konferenci přišlo více než 200 účastníků z více než 15 zemí, mezi nimiž byla například Saúdská Arábie, Indonésie, Turecko, Mexiko, Slovinsko, Francie nebo Švýcarsko. Celé dny se diskutovalo o záležitostech mezinárodního významu a aktivně podporovala mezikulturní komunikace. Úředním jazykem celé akce byla angličtina.

Simulované byly: Africká unie, Program OSN pro životní prostředí, Světový potravinový program, Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC), Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, NATO a Rada bezpečnosti OSN. Mezi témata, která byla projednána, patří například nadměrná populace a její dopady na životní prostředí, zabezpečení potravin, předcházení závodům ve zbrojení, praní špinavých peněz a financování terorismu, militarizace Arktidy nebo kurdská otázka v Iráku.

Letošní ročník se také točil kolem tématu „Re-vision for the fair future“. Na podporu této myšlenky například organizátoři v průběhu konference zcela odmítli používat plastové lahve. Zahájili tak kampaň „Bring Your Own Bottle“, která účastníky vyzývala k ekologickému chování.

Díky podpoře města Prahy se uskutečnil závěrečný ceremoniál v krásném sále Magistrátu hlavního města Prahy a stal se dokonalým závěrečným shromážděním akce. Celkově se PragueMUN 2019 stalo jedním z nejúspěšnějších ročníků a získalo spoustu pozitivních zpětných vazeb. To je nepochybně největší odměna, kterou si organizátoři mohou přát!