FMV pořádala konferenci Den s jazyky

V pondělí 3. 6. 2019 se na VŠE uskutečnila konference Den s jazyky za účasti stovky učitelů cizích jazyků na vysokých školách v České republice a na Slovensku. Přednášeli vyučující anglického, německého, francouzského a španělského jazyka z FMV VŠE. Děkan fakulty doc. Josef Taušer, který celou konferenci zahajoval, zdůraznil důležitost výuky cizích jazyků (nejen) na vysokých školách.

Tématem přednášek byly klasické i moderní metody využívané při výuce a testování, konkrétně např. moderní technologie, hodnocení písemného projevu, překlad ve výuce, projekty globální simulace v rámci přípravy na mezinárodní certifikáty, využití autentických textů z diplomacie a mezinárodních vztahů, výuka gramatiky a další. V odpoledních cizojazyčných workshopech si mohli účastníci vyzkoušet v praxi mnohé metody představené v dopoledních přednáškách.

Podobné konference se v loňském roce konaly na FF UK a FSV UK, z iniciativy Katedry anglického jazyka (KAJ) ve spolupráci s Katedrou německého jazyka (KNJ) a Katedrou románských jazyků (KROJ) na FMV se mohla konference konat letos právě na VŠE. Věříme, že nové poznatky z přednášek i workshopů budou vyučující moci uplatnit ve výuce hned od září a těšíme se na další konferenci o výuce cizích jazyků na VŠ opět za rok, ať už na VŠE či jiné univerzitě.