Dva studenti FMV získali Fulbrightovo stipendium

Dva studenti FMV uspěli v silné konkurenci a získali prestižní Fulbrightovo stipendium pro studium a výzkum v USA.

První z nich je studentka doktorského studia Simona Spisarová. Simona je doktorandkou na Katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE a ve svém výzkumu se věnuje problematice veřejnoprávní odpovědnosti právnických osob z pohledu angloamerické a kontinentální právní kultury s důrazem na trestní odpovědnost obchodních společností.

S projektem disertační práce jsem uspěla ve výběrovém řízení a získala Fulbright-Masarykovo stipendium pro vedení výzkumu na The John Marshall Law School v Chicagu, kde budu působit pod supervizí profesora Michaela Senga od poloviny srpna letošního roku,“ říká k získání stipendia. Ke stipendiu však vedla dlouhá cesta. „Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že jeho získání není jen mým úspěchem, ale úspěchem těch, kteří mi byli a jsou na této cestě oporou. Speciální poděkování patří profesoru JUDr. Martinu Boháčkovi, CSc,“ pokračuje. „Případným budoucím zájemcům bych určitě poradila, aby se nenechali odradit administrativní náročností přihlášky a vytrvali. Tu svoji jsem dokonce odesílala z Bruselu, kde jsem toho času dlouhodobě pracovně pobývala a do poslední chvíle nevěděla, zda stihnu termín uzávěrky. Nakonec se zadařilo,“ doplňuje Simona.

Druhým stipendistou je Jakub Haluška, který studuje bakalářský obor Mezinárodní studia – diplomacie. „Cílem programu je evropským studentům představit americkou kulturu, různé přístupy k podnikatelské činnosti, příklady úspěšných podniků, včetně sociálních podniků, podnikání žen. Akademické přednášky jsou v maximální možné míře doplněny praktickými lekcemi nebo workshopy, jejichž cílem je budování dovedností potřebných k podnikání. V průběhu programu studenti postupně tvoří svůj start-up, který je později prezentován před komisí ve Washingtonu D.C. Po celou dobu pobytu se studenti pohybují v komplexu University of Tennessee at Chattanooga,“ říká o svém budoucím pobytu Jakub.

Stipendium má i druhou část, o které se dozvím více až v průběhu pobytu. Jedná se o finanční podporu projektu stipendisty v jeho zemi. To je část, do které by se mohli zapojit i další studenti z VŠE, kteří mají start-up nebo nějaký inovativní nápad. Přemýšlel jsem o uspořádání soutěže a podpoře toho nejslibnější projektu,“ doplňuje.

Stipendium Jakub získal na základě studijního průměru. Podmínkou bylo také napsaní tří esejí na téma ‚Moje největší výzva‘, proč je právě on ten správný kandidát pro program, a jak může své zkušenosti přenést zpět do své komunity v České republice.

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.